Konferens tar tempen på den offentliga konsten idag

Den offentliga konsten i Norden avregleras allt mer. Hur ser läget ut idag och vart är den offentliga konsten på väg? Behöver vi verkligen ”offentlig offentlig konst”? De här frågorna och många fler kommer att diskuteras 20–21 februari på konferensen Public Art in the Nordic Countries.

På konferensen Public Art in the Nordic Countries träffas nordiska forskare och andra från konstfältet för att diskutera dagsläget och framtiden för offentlig konst. Konferensen är uppdelad i två grupper utifrån olika kluster av frågor. Bland annat kommer frågor kring olikheter och likheter inom den nordiska offentliga konsten idag att diskuteras. Vilka skillnader finns det utifrån de roller som den offentligt finansierade respektive den självinitierade konsten har? Behöver vi fortfarande ”offentlig offentlig konst”?
– Sedan 30 år tillbaka har det offentliga allt mer avreglerats. Vad händer om det fortsätter? Vi har alltid sett staten som den som garanterar ”det offentliga”, men kanske behöver det inte vara så?, säger Håkan Nilsson, professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och en av initiativtagarna till konferensen.

Två huvudtalare är inbjudna för att ge sin bild av den offentliga konsten. Arkitekten, konstnären och pedagogen Sandi Hilal berättar om sina erfarenheter av att arbeta med det offentliga konstprojektet The Living Room/Vardagsrummet i Boden i Norrbotten. Jeroen Boomgaard, programansvarig ARIAS, lektor Art&Public Space, Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam pratar om offentlig konst i Nederländerna sedan den nationella myndigheten för offentlig konst SKOR lades ner 2013.
Håkan Nilsson menar att den offentliga konsten i Sverige genomgår en perspektivförskjutning. Förutom tilltagande avregleringar, har den offentliga konstens lockelse blivit större, inte minst för konstnärer.
– Jag tror att man i och med avregleringarna har insett att det offentliga rummet är lite ”up for grabs”. Om man ska förenkla kan man säga att det förr var mer samma gäng konstnärer som anlitades till att göra ungefär samma slags saker. Nu har alla förstått att det offentliga rummet är en utmärkt plats att väcka frågor och agera på, säger Håkan Nilsson.
Om du får sia, vart är den offentliga konsten på väg?
– Det kanske jag kan svara mer på efter konferensen! Men det jag ser just nu är att vi är på väg ut ur tanken om det offentligt finansierade som den enda möjligheten, man blir mer och mer medveten om att det går att verka helt utanför alla system. Det finns en större öppenhet inför det konstnärliga uttrycket generellt och en större professionalisering bland aktörerna på konstfältet.

Konferensen Public art in the Nordic Countries är ett samarrangemang med Södertörns högskola och Statens konstråd. Konferensen är ett publikt program i samarbetet mellan Statens konstråds och Södertörns högskola, som går under namnet Omförhandlingar: den offentliga konstens roll efter millennieskiftet (2019–2020).
– Jag ser verkligen fram emot att träffa andra nordiska forskarkollegor inom området konst. Det finns inget etablerat nätverk inom denna del av forskningsvärlden, så detta är ett bra tillfälle att skapa lite mer kontakt. Vi i de nordiska länderna har nog mer gemensamt än vi tror, säger Håkan Nilsson.