Kommande och pågående event från kalendariet

Läsguide: socialt engagerad konst

Det här är resultatet av Statens konstråds långvariga engagemang i frågor om kunskapsproduktion och intresse för kollektivt och kritiskt arbete i den globala offentliga konsten.

Aktuellt från Statens konstråd

Offentlig konst berikar allas vardag

Under åren 2018-2020 har Statens konstråd arbetat över hela Sverige för att stärka kunskapsutvecklingen inom fältet offentlig konst.