Flytta konst

Om en myndighet avvecklas, uppgår i en annan statlig myndighet eller övertar lokaler med befintlig statlig konst av en annan myndighet kan vårdansvaret för konsten överföras mellan myndigheterna via ett enkelt ansökningsförfarande som sköts av Statens konstråd. Ska konsten i stället flyttas inom myndigheten sköter myndigheten själv om detta med Konstdatabasen som verktyg.

Överfört förvaltningsansvar

Överfört förvaltningsansvar för statlig konst kan till exempel vara aktuellt när en myndighet avvecklas och uppgår i en annan statlig myndighet, eller när en myndighet övertar lokaler med befintlig statlig konst av en annan myndighet. Läs mer

Konsten som flyttas inom myndigheten