Flytta och återlämna

Om en statlig myndighet inte längre vill ha kvar ett/flera konstverk ska dessa återlämnas till Statens konstråd enligt förordning SFS1990:195. Det går inte att sälja eller ge bort ett konstverk som är inköpt av eller skänkt till en myndighet inom staten.

Här kan du läsa vad som gäller både för statlig inköpt konst och för byggnadsanknuten konst. 


För statlig inköpt konst

Återlämnande av konst

Om en myndighet inte längre vill ha kvar ett konstverk, ska konstverket återlämnas till Statens konstråd. Detta gäller såväl konstverk som är inköpta av myndigheten på eget anslag, konstverk som är skänkta till myndigheten eller konstverk som är inköpta och placerade på myndigheten av Statens konstråd.

Myndigheter kan ansöka om återlämnande av konstverk till Statens konstråd, som behandlar ansökningarna vid sex beslutsmöten per år. Läs mer

Överfört förvaltningsansvar

Överfört förvaltningsansvar för statlig konst kan till exempel vara aktuellt när en myndighet avvecklas och uppgår i en annan statlig myndighet, eller när en myndighet övertar lokaler med befintlig statlig konst av en annan myndighet. Läs mer


För byggnadsanknuten konst

Ombyggnader och försäljningar av fastigheter

Vid ombyggnationer som påverkar byggnadsanknutna konstverk, kontakta med god framförhållning Statens konstråd. Detsamma gäller om ett konstverk av någon anledning behöver flyttas eller åtgärdas. Läs mer