Delredovisning-konst-hander-2018 (1)

14 juni, 2018

Regeringen har gett Statens konstråd i uppdrag att till regeringskansliet (kulturdepartementet) lämna in en delredovisning av de hittills gjorda erfarenheterna inom satsningen Äga rum.

> delredovisning-konst-hander-2018-1.pdf