Blankett myndighetens beslut om konstansvarig

24 maj, 2017

Blanketten används av statliga myndigheter för att redovisa beslut om konstansvarig till Statens konstråd. Konstansvarig har huvudansvar för organisation och genomförande av myndighetens inventering, registrering och rapportering av statlig konst till Statens konstråd i enlighet med SFS 1990:195

> blankett_myndighetens-beslut-om-konstansvarig_140801.pdf