Första delen av coronasatsningen klar – Statens konstråd köper in konstverk av 125 konstnärer

Nu står det klart att Statens konstråd köper in konstverk av 125 konstnärer bosatta i Sverige till Coronasamlingen. Inköpen är en del av vår övergripande strategi för regeringsuppdraget som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. Konstnärerna har själva föreslagit konstverken för inköp.

I år har Statens konstråd fått 25 miljoner kronor i extra anslag till inköp av konst. Under året genomför vi därför flera olika aktiviteter för att nå ut till konstnärer i hela landet. Vi arrangerar regionala portfoliovisningar för att lära känna nya konstnärskap och köpa in konstverk av yrkesverksamma konstnärer runt om i landet. Vi köper löpande konst av gallerier och utställningsarrangörer, som också kan nå oss med inköpsförslag. Våra curatorer och upphandlade konstkonsulter föreslår kontinuerligt konstverk för inköp. Statens konstråd har också genomfört en utlysning där vi bjöd in konstnärer att föreslå verk för inköp. Den är den utlysningen som nu är klar.

Utlysningen öppnades i början av 2021 och gav konstnärer som är yrkesverksamma i Sverige möjligheten att föreslå fem konstverk för inköp. Nu är urvalet av konstnärer och konstverk gjort. Bland konstnärerna finns allt från nyutexaminerade till erfarna konstnärskap.

– Vi är överväldigade, det har varit ett stort intresse från konstnärer i hela landet. Genom de här inköpen kompletterar vi vår samling med många nya konstverk och konstnärskap och kan samtidigt stötta konstnärer runt om i landet, säger Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd.

Om inköpen

  • Statens konstråd har valt att köpa 159 konstverk av 125 konstnärer för sammanlagt 7,4 miljoner kronor. De inköpta konstverken hamnar i Statens konstråds konstsamling för utplacering i konstkollektioner på offentliga institutioner. En del av samlingen kommer att visas i utställningar under 2022.
  • Konstnärerna är bosatta i olika delar av landet, 58 % är kvinnor, 42 % är män.

Om urvalet

Sammanlagt skickade cirka 2000 konstnärer in inköpsförslag till utlysningen. En grupp med verksamhetsansvariga, curatorer och upphandlade konstkonsulter på Statens konstråd gjorde urvalet. Urvalet av de verk som köps in gjordes från en sammanvägd bedömning av hur väl verken uppfyllde kriterierna för utlysningen. Kriterierna var konstnärlig verkshöjd, tekniskt utförande, placerbarhet i lokaler hos statliga myndigheter samt hållbarhet i offentlig miljö.

Mer om Statens konstråds insatser inom regeringsuppdraget