Filmade föreläsningar från konferensen Engagerande och utmanande – offentlig konst idag

Hur ser de nya utvidgade sammanhang och metoderna för offentlig konst ut idag? Under konferensen Engagerande och utmanande – offentlig konst idag berättade representanter från hela konstfältet om hur de arbetar med offentlig konst. Konferensen ägde rum den 4 oktober 2019 på Sörmlands museum i Nyköping.

I oktober 2019 anordnades konferensen Engagerande och utmanande – offentlig konst idag på Sörmlands museum i Nyköping som ett samarbete mellan Statens konstråd och Sörmlands museum. Under dagen pratade föreläsarna om konst som civilsamhället och yrkesverksamma konstnärer har skapat tillsammans. I de här projekten har de konstnärliga metoderna vidgat förståelsen för hur arbetet med deltagande kan se ut, och bidragit med ett nytänkande kring publikens olika roller.

Engagerande och utmanande – offentlig konst idag var en dag full av inspirationsföreläsningar och samtal som utforskar utvidgade sammanhang och metoder för offentlig konst. Programmet varvade presentationer med gemensamma diskussioner och upplevelsen av konstverk som visades på plats. De medverkande kom från olika platser runt om i Sverige, från Malmö i söder till Boden i norr. Det var även internationella utblickar från några av våra grannländer i Norden och från Europa. Aktuella exempel gavs också från Sörmland, regionen museet ligger i och jobbar med.
Bland andra fick åhörarna lyssna på Oslobiennalens curatorer Eva González-Sancho Bodero och Per Gunnar Eeg-Tverbakk berätta om hur de har tänjt på formatet med biennalen och tagit sig an konstproduktion bortom etablerade definitioner av temporärt och permanens, genom aktiveringar, deltagande och störningar i det offentliga rummet.
Konstnären Kenneth A Balfelt berättade om hur han, med hjälp av konfliktlösning och medskapande metoder, omvandlade Folkets park i Köpenhamn med de olika grupper som använder den mest.
Den brittiska kulturgeografen Oli Mould reflekterade kring vilken roll konsten kan spela i stadsomvandlingar utan att den för den skull bara blir ett gentrifieringsverktyg under begreppet ”kreativa städer”.
Konstnärer, curatorer, boende och experter berättade om sina upplevelser av att vara medskapande i Konst händer, Statens konstråds projekt 2016–2018 med fokus på att utveckla ny offentlig konst i Miljonprogrammet.

Under dagen visades två filmer av konstnärerna Johanna Billing och Roxy Farhat. Farhat har skapat videoverket HUR i samarbete med HUR Samhällsentreprenören i Holma, Malmö. En organisation som har som mål att skapa engagemang, sprida glädje och vara förebilder för unga i hela Sverige. Konstverket är en musikalisk och visuell berättelse där ungdomarna träder fram med egna röster.
Johanna Billings In Purple tar avstamp i den lokala dansgruppen Mix Dancers i Råslätt, Jönköping. Verket tar upp frågor kring deras utmaningar som ideell verksamhet för tjejer i en stadsdel där uterummet traditionellt mest har vänt sig till killar, och deras tankar om framtiden. Båda verken har tagits fram som en del av projektet Konst händer. Delar av konferensen var på engelska. Konferencier var Roxy Farhat, konstnär och regissör.

 

Från textil konst till stadsutveckling, Konst händer: Tjärna ängar (Borlänge) Lina Sofia Lundin, konstnär, och Katarina Nilsson, landskapsarkitekt Borlänge kommun Foto: Sebastian Jorquera
KONFERENS: OFFENTLIG KONST IDAG - Från textil konst till stadsutveckling

Filmade föreläsningar:

Artistically Developed Method for Urban Space Planning – Case: Folkets Park (DK)
Kenneth A Balfelt, konstnär

Urban Subversion and the Creative City
Oli Mould, kulturgeograf, Royal Holloway University of London

Fyra exempel från Konst händer – en satsning på konst i miljonprogrammet
Lena From, enhetschef konst Statens konstråd

Från textil konst till stadsutveckling, Konst händer: Tjärna ängar (Borlänge)
Lina Sofia Lundin, konstnär, och Katarina Nilsson, landskapsarkitekt Borlänge kommun

En boll i rullning, Konst händer: Råby (Västerås)
Peter Hagdahl, curator Statens konstråd och Diana Kambugu, lokal projektkoordinator, Råby Planet

Värdet av att vara värd, Konst händer: Prästholmen (Boden)
Yasmeen Mahmoud, projektledare och samtalspartner och Ingela Ögren Weinmar, intendent Havremagasinet

Periferi som centrum, Konst händer: Gamlegården (Kristianstad)
Anna Högberg och Johan Tirén, konstnärer och Jamal Abdulle, boende och medverkande

Delaktighet, lyhördhet och vetandets gränser
Sofia Wiberg, forskare KTH Samhällsbyggnad och följeforskare i Konst händer

osloBIENNALEN FIRST EDITION 2019–2024, The biennial that never closes
Eva González-Sancho Bodero, curator, och Per Gunnar Eeg-Tverbakk, konstnär och curator, Oslo Pilots

Film/foto: Sebastian Jorquera

Se alla filmade föreläsningar från Engagerande och utmanande – offentlig konst idag