Workshop inför Samtidskonstdagarna 2020

Välkommen till en webbaserad workshop då vi gemensamt knådar fram innehållet till Samtidskonstdagarna 2020. Det övergripande temat är vad konsten och konstaktörernas framtid är inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Anmälan: Anmäl dig till workshoppen via e-post till anna.holmbom@statenskonstrad.se. Sista dagen för anmälan är 10 april.

På workshoppen använder vi oss av våra olika perspektiv och tar tillsammans fram idéer till vad och hur vi vill utforska temat under Samtidskonstdagarna 21–23 oktober på Vandalorum i Värnamo. Vi vill gärna att du även efteråt engagerar dig i det framväxande programmet. Tanken är att alla ska bidra, utbyta erfarenheter, kanske till och med få sina föreställningar och uppfattningar utmanade. Framför allt vill vi ta reda på vad vi kan göra tillsammans för att konsten och konstaktörerna ska kunna förverkliga sin potential i det nya politikområdet för Gestaltad livsmiljö.

Workshoppen vänder sig till alla som intresserar sig för eller är engagerade i konstens framtid inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Samtidskonstdagarna återkommer årligen och ingår i ett permanent uppdrag som Statens konstråd har fått om att främja samtidskonstens utveckling och spridning med särskilt fokus på att stärka konstaktörer. Valet av tema för årets upplaga handlar om att tillsammans med berörda formulera hur konstaktörer och konstfältet kan spela större roll i offentliga livsmiljöer.

Konstens del i politikområdet är vagt formulerad och konstfältet vagt organiserat. Design och arkitektur, som är de andra fälten i politikområdet, har haft området under en längre tid. Konsten och kulturarvet kom in i politikområdet först 2018. Nu vill vi undersöka möjligheterna för konstfältet att samla, formulera sig och tolka propositionen. Med idén om konstvärlden som fält eller bransch kan vi komma igång att formulera hur konsten och konstaktörerna kan och bör bidra till politiken och varför det är så viktigt att vi gör det tillsammans.

Medverkande

För att förbereda förkonferensen har vi utsett en kärngrupp med kompetenser från olika konstverksamheter besående av Amanda Ferrada Grafikens Hus, Södertälje, Petra Johansson Art Inside Out, Halland, Johanna Linder Österängens konsthall, Jönköping, Carl Oscar Sjögren The Non Existent Center/Ställbergs gruva, Elna Svenle Vandalorum, Värnamo, och från Statens konstråd: Annika Enqvist, Andreas Roth, Giorgiana Zachia och Joanna Zawieja. Till vår hjälp har vi Kajsa Balkfors och Jesper Hök som faciliterar processen.

Förberedelser inför workshoppen

För att förbereda ditt deltagande i den webbaserade workshoppen vill vi att du först deltar i en två-timmars workshop med teknisk uppvärmning och förarbete. Du kan välja mellan två datum:

14 april klockan 13.00–15.00
15 april klockan 10.00–12.00

Ladda ner mötesverktyget Zoom här