When Things Are Alive

Fyradagarsfestival

Hägerstensåsens Medborgarhus och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm presenterar When Things Are Alive, en fyradagarsfestival med spekulativa, ekologiska och omvårdande angreppssätt kring kollektiva praktiker, utarbetad av studenterna vid postmasterkursen ”Kollektiva praktiker”.

Tid: 6–9 juni 2022
Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus, Stockholm
Språk: Festivalens program hålls på engelska.
Pris: Deltagande är kostnadsfritt!

Varmt välkomna!

Kan samvaro bli föremål för forskning och kunskap? Vad gör ett kollektiv till ett kollektiv? Är en enad röst möjlig, eller kan den existera via eklektiska synergier? Hur kan samvaro bli en omvårdande praktik? Vad kan kollektiv föreställningsförmåga åstadkomma?

Fyradagarsprogrammet inleds med en deltagande vandring som bygger på sensoriska responser på (o)synliga skikt av materia, hybrida ekosystem och inbördes förhållanden mellan arter kring Hägerstensåsen (’Multispecies Commoning’, måndag 6 juni, 14:00–17:00).

Under första kvällen erbjuds olika aktiviteter organiserade runt begreppet omvårdnad: meditation, lera, dans och brödbak och andra aktiviteter där tänkande praktiker antar materiell form (’& Other People’, tisdag 7 juni).

På onsdag 8 juni genomförs ’Art for More-Than-Humans Assembly’ i form av ett rollspel under ledning av den fiktiva föreningen More-Than-Humans Inclusivity and Accessibility Organization (MIAO).

På torsdag 9 juni avslutas festivalen med ’Monetiζing Darkness’, där post-socialistiska och post-auktoritära synergier blandas med poesi, performance och samhällskritik. Parallellt med evenemangen presenteras On display, med visning av studenternas forskning.

Festivalprogram

Se hela programmet på Medborgarhusets hemsida
Följ festivalen på Instagram

Multispecies Commoning
Måndag 6 juni, kl 14:00–17:00
Deltagare: Alen Ksoll och Helen Runting | Curator: Denise Araouzou
Anmälan till vandringen via email till denise.araouzou@gmail.com

’& Other People’
Tisdag 7 juni, kl 16:00–22:00
Utformning och arbete: Nada Ali, Denise Araouzou, Salomé Burstein, Nicola Chemotti, Tal Gilad, Lara Molina, Julie Robiolle, Judit Sánchez Velasco och Florine Zegers

’Art for More-Than-Humans Assembly’
Onsdag 8 juni, kl 16:00–21:00
Deltagare: Eglė Budvytytė, Kat Staub & Shifa Doğuştan – dansare för växter, Špela Petrič m.fl. | Scenario: Antonine Scali Ringwald, Sara Szostak | Umarell : Áron Birtalan. Detaljer och anmälan till rollspelet här.

’Monetiζing Darkness’
Torsdag 9 juni, kl 16:00–22:00
Utformning och arbete: Alicja Czyczel, Alexey Layfurov, Evdokia Noula, Daniela Fernández Rodríguez, Nat Skoczylas | Dikter av Katherine Bisquet, Martik Minipunto och Román Gutiérrez Aragoneses | Filmer av José Luis Aparicio & Fernando Fraguela, Heidi Hassan & Patricia Pérez

On display
Tisdag 7 juni, onsdag 8 juni och torsdag 9 juni, kl 16:00–22:00
Arbeten av Nada Ali, Tal Gilad, Alexey Layfurov, Evdokia Noula, Antonine Scali Ringwald och Sara Szostak

When Things Are Alive är utformat av

Nada Ali, Denise Araouzou, Salomé Burstein, Nicola Chemotti, Alicja Czyczel, Tal Gilad, Alexey Layfurov, Lara Molina, Evdokia Noula, Julie Robiolle, Daniela Fernández Rodríguez, Judit Sánchez Velasco, Antonine Scali Ringwald, Nat Skoczylas, Sara Szostak och Florine Zegers. Med stöd av: Gregory Castera och Hanna Husberg, i samarbete med Sebastian Dahlqvist, Edi Muka och Annika Enqvist.

Om festivalen

Festivalen har sitt ursprung i postmasterkursen ”Kollektiva praktiker” vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, och programmet ”Collective Agenda” organiseras i samarbete med Council, Paris. Art for More-Than-Humans Assembly har skapats i samarbete med Statens konstråd. ”Multispecies Commoning” med bidrag från Kone Foundation.