Flygbild över område där Marmorlinjen går som ett vitt streck

Utlysningen Gestaltad livsmiljö

Välkommen till ett webbinarium med praktisk information och en frågestund om forskningsutlysningen Gestaltad livsmiljö. Seminariet webbsänds 24 mars kl. 13. Utlysningen är öppen 14 februari till 6 maj 2020.

Istället för det planerade fysiska informationsmötet arrangeras ett webbinarium om utlysningen Gestaltad livsmiljö. Webbinariet innehåller praktisk information och frågestund. Under webbinariet får du information om det du behöver veta för att söka medel till ett fyraårigt forskningsprojekt inom konst och gestaltad livsmiljö. Du kan själv ställa frågor under webbinariet, som sänds mellan kl 13.30 och ca kl 15.15 på tisdag 24 mars, och som går att se i efterhand via Statens konstråds och Formas webbplatser.

Formas utlysning Gestaltad livsmiljö, som genomförs i samverkan med Statens konstråd, ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet, välkomnar forskning som ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll då vi arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer.

Med anledning av COVID-19 kan deltagande parter inte träffas för att genomföra informationsmötet tillsammans, och därmed utgår tyvärr de planerade presentationerna av exempel på gestaltad livsmiljö från myndigheterna. Myndigheterna är med på distans under Formas webbinarium och svarar på frågor i chatten som rör deras perspektiv i utlysningen.

Vad innebär en gestaltad livsmiljö? På vilket sätt kan konsten tillsammans med andra discipliner undersöka alternativa möjligheter till att definiera och forma våra livsrum?

Genom medel från Formas får konstnärer, arkitekter och forskare en möjlighet att mötas i ett gemensamt projekt. Här skapas möjlighet till ett fördjupat samtal där frågor aktiveras kring vad hållbarhet kan innebära idag och i framtiden.

PROGRAM
Kl 13.30–15.15
Formas presenterar utlysningen och bjuder in till webbaserad frågestund, där övriga myndigheter också deltar.