Bild från Råby Planet i Västerås.

Utställning om stads- och landsbygdsutveckling

Kursen Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer har ägt rum under vårterminen och avslutas den 31 maj. Den avslutas med en utställning på BTH.

Kursen är ett samverkansprojekt mellan BTH, statens konstråd och Region Blekinge och riktar sig till yrkesverksamma planerare, konstförmedlare och konstnärer.

Under de senaste veckorna har deltagarna arbetat med en projektuppgift över två platser i Karlskrona kommun (Holmsjö och Mellanstaden). Syftet med projektet är att fördjupa och utveckla färdigheter i samverkan och samskapande mellan konstnärer och planerare i stads- och landsbygdsutvecklingsprocesser.

För att uppmärksamma kursen och deltagarnas projektuppgifter och de samverkansprocesser som kursen givit upphov till planerar vi en utställning på Campus Karlskrona, utanför Bistro J, den 31 maj kl. 17-19.

Vicerektor Andreas Larsson och Suzanne Plunkte från  Boverket är inbjudna för att välkomsttala på utställningen.

Välkommen!