Seminarium: Mapping publics

27 October, KL 15:00 - 19:00 Öppet arrangemang

Det offentliga rummet som term och "praktik" behöver omdefinieras så att de kan förstås i ett övergripande ramverk som utgår från dagens villkor i ett samtida tillstånd.

När: Lördag 27/10 2018, kl 15.00–19.00
Var: Gathenhielmska huset, Stigbergstorget 7, Göteborg

Idag behöver vi vara medvetna om att diskursen kring “offentliga platser” ofta inte är djupare än ett nostalgiskt faner. Men det betyder inte att det offentliga rummet – begreppsmässigt – inte är värt att försvara, utan snarare – att det offentliga rummet som term och “praktik” behöver omdefinieras så att de kan förstås i ett övergripande ramverk som utgår från dagens villkor i ett samtida tillstånd.
I dag står vi inför en situation där det skulle vara naivt att prata om ”allmänheten”. Allmänheten, som en politisk fantasi, är mestadels ett projicerad ideal, en idealiserad längtan efter en någotsånär homogen enhet, som egentligen faktiskt är obefintlig.
Idag måste vi omdefiniera den mänskliga faktorn inom gemensamma rum, av vad vi kommer att referera till som PUBLICS (offentligheter): ett heterogent landskap bestående av en mångfacetterad skara aktörer, intressenter och valkretsar som – tillsammans – bildar en verklighet som placerar sig i den så kallade offentliga sfären. Så, vad kan en göra?

Medverkande:

Defne Ayas – Om: Public(s) Yet To Come
Defne Ayas  är curator och arbetar i gränslandet mellan samtidskonst, media och politik. Just nu arbetar hon med expansionsplanerna för VAC Foundation (Moskva).

Joanna Warsza – Om: Outside of Institutions Protective Walls. PAM 2018 and the City Curating
Joanna Warsza är arkitekt/curator och arbetar främst utanför de traditionella konsthallarna och gallerierna. Bland annat har hon varit konstnärlig ledare för Public Art Munich 2018. 

Flavien Menu – Om: New Commons for Europe
Flavien Menu är arkitekt och baserad i Paris och London. Förutom sitt yrkesutövning, där han siktar mot att driva urbana förändringar genom att arbeta i korsningen mellan arkitektur, politik och ekonomi, är Menu aktiv i kulturdebatten med sina skrifter och föreläsningar.

Joanna Zawieja – Om: Al-Madhafah/The Living Room, project subverting the role of guest and host
Joanna Zawieja är arkitekt och verksam i Stockholm. I sin yrkesroll verkar hon i området mittemellan konst, arkitektur och stadsplanering, där hon undersöker nya sätt för samarbeten och arbetsmetoder under planeringen och utförandet av byggandet av offentliga rum. Sedan 2014 arbetar Zawieja på Statens konstråd och är ansvarig för projekt inom stadsutveckling.

Markus Miessen
Markus Miessen är arkitekt, inredningsdesigner, konsult och författare. Miessen är professor i design vid Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg.

Språk: Engelska

Arrangör: HDK i samarbete med Statens konstråd som del av programmet för Open Week, Gothenburg Design Festival 2018.