Symposium: Kritikalitet och instrumentalisering i offentlig konst

28 March, KL 14:00 - 17:00 Öppet arrangemang

Välkommen till ett samtal och en pågående undersökning av de frågor som uppstår när den offentliga konsten förflyttas och utvidgas, konstbegreppet förskjuts och konstnärsrollen förändras.

När: 28/3 2019, kl 14.00–17.00
Var: Statens konstråd, Hälsingegatan 45
Anmälan: Till elena.jarl@statenskonstrad.se senast 21/3

Den offentliga konsten anses ibland vara instrumentell per se och att den därmed förlorar sin möjlighet att förhålla sig kritiskt. Begreppet kritikalitet försöker fånga utmaningen i att vara involverad och samtidigt värna sitt handlingsutrymme. Konstnärsrollen diskuteras här utifrån de förändrade positioner konstnärer tar när de agerar inom och utom ett system på samma gång. Frågan om hur tankar om konsten som bärare av den demokratiska processen spelar roll i relation till begreppen oberoende och instrumentalisering berörs också. Beställare av offentlig konst arbetar numera medvetet med flera sorters uttryck och självorganiserade konstnärer initierar projekt i offentliga rum helt utan ett uppdrag. På så sätt är det inte längre lika självklart vilka uttryck som har störst kritisk potential. Under symposiet diskuterar vi hur de olika uttrycken ibland spelar olika krafter i händerna men också hur den offentliga konsten kan erbjuda för motstånd.

Referenstexter
Vi har valt ut tre texter som underlag för diskussionen som vi uppmuntrar alla som kommer till symposiet att läsa i förväg. Texterna är på engelska.
Irit Rogoff, From Criticism to Critique to Criticality, Eipcp, januari 2003
> Läs From Criticism to Critique to Criticality  
Marina Garcés, To Embody Critique. Some Theses. Some Examples, Eipcp, juni 2006
> Läs To Embody Critique. Some Theses. Some Examples
Elizabeth S. Anker och Rita Felski, (förordet) Introduction, Critique and Postcritique, Duke University Press 2017
> Läs Introduction, Critique and Postqritique 

Språk
Symposiet hålls på svenska.

Kritikalitet och instrumentalisering i offentlig konst är ett samarrangemang mellan Statens konstråd och Södertörns högskola. Det är öppet för allmänheten och har fri entré men begränsat antal platser.
Vänligen anmäl dig genom att mejla till: elena.jarl@statenskonstrad.se senast 21/3.

Symposiet är det första publika programmet i samarbetet mellan Statens konstråds och Södertörns högskola, som går under namnet Omförhandlingar: den offentliga konstens roll efter millennieskiftet (2019–2020). Samarbetet drivs inom ramen för regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst och kommer dels utmynna i symposier och seminarier, dels vetenskapliga artiklar utgivna på Södertörn University Press.

Medverkande: 
Meriç Algün, konstnär
Johanna Gustafsson Fürst, konstnär
Sam Hultin, konstnär
Éva Mag, konstnär
Dan Karlholm, professor och ämnessamordnare i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Håkan Nilsson, docent och lektor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Anders Sunna, konstnär
Oscar Svanelid, doktorand, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Annika Öhrner, docent och lektor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd

På bilden: Fruktcirkelceremoni av Johan Eriksson, Sam Hultin och Ingela Ihrman inför firandet av Träskafton på Art Lab Gnesta. Foto: Ingela Ihrman, 2015