Seminarium: Statliga kultursatsningar i förorten, till vems nytta?

07 February, KL 11:30 - 12:30 Öppet arrangemang

Välkommen på ett seminarium om regeringens satsningar på kultur i områden med ”demokratiskt underskott”.

När: 7/2 2020, kl 11.30–12.30
Var: Folk & Kultur, Munktellsalen, Hotell Bolinder Munktell, Munktellstorget 1
Språk: svenska

Myndigheten för kulturanalys har gjort en utvärdering av regeringens satsningar på kultur i områden med ”demokratiskt underskott” som genomfördes av Kulturrådet och Statens konstråd. Rapporten Kultur i demokratins tjänst ger svar på viktiga frågor: Vilka verksamheter fick stöd och på vilket sätt har de stärkt utvecklingen långsiktigt? Hur såg myndigheterna på kulturbegreppet? Vad bör man tänka på inför framtida satsningar?

Medverkande: Sverker Härd, direktör MYKA, Peter Hagdahl, curator Statens konstråd, Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare Kulturrådet, Helene Öberg, statssekreterare Kulturdepartementet, Hedvig Wiezell, verksamhetschef Folkets Husby, Amin Barkhadle, processledare Nya Mötesplatser.
Moderator: Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker