Flicka med ryggsäck går längs en vit linje i marken

Statliga kultursatsningar i förorten, till vems nytta?

Välkommen på ett seminarium om regeringens satsningar på kultur i områden med ”demokratiskt underskott”.

Myndigheten för kulturanalys har gjort en utvärdering av regeringens satsningar på kultur i områden med ”demokratiskt underskott” som genomfördes av Kulturrådet och Statens konstråd. Rapporten Kultur i demokratins tjänst ger svar på viktiga frågor: Vilka verksamheter fick stöd och på vilket sätt har de stärkt utvecklingen långsiktigt? Hur såg myndigheterna på kulturbegreppet? Vad bör man tänka på inför framtida satsningar?

Medverkande: Sverker Härd, direktör MYKA, Peter Hagdahl, curator Statens konstråd, Simon Strömberg, verksamhetsutvecklare Kulturrådet, Helene Öberg, statssekreterare Kulturdepartementet, Hedvig Wiezell, verksamhetschef Folkets Husby, Amin Barkhadle, processledare Nya Mötesplatser.
Moderator: Calle Nathanson, VD Folkets Hus och Parker