Bild på en skulptur placerad mitt i vattnet.

Offentlig konst i Sverige och Finland – Trender, möjligheter och utmaningar

Välkommen till ett seminarium om konst i offentlig miljö i Sverige och Finland på Folk & Kultur-konferensen i Eskilstuna.

Konst i offentlig miljö upplever ett stort uppsving i Finland och Sverige på 2010-talet. Vår historia är till en del gemensam och i de båda länderna erkänner man att konsten förkroppsligar värden som hänger ihop med välfärdsstatens ideal. Även om man i Finland och Sverige har en delad värdegrund ifråga om den offentliga konsten, den betydelse värden ges och sätten att arbeta med dem skiljer sig från varandra. Hur förverkligas konsten i kommunerna i Sverige och Finland? Stöder kommunens organisation förverkligandet av konst, eller finns det hinder i vägen? Hur kan dessa hinder övervinnas? Vilka är de bästa förutsättningarna för att lyckas med konstprojekt? Vad kan vi lära oss av varandra? Välkommen att diskutera med oss!

Medverkande: Peter Hagdahl, curator Statens konstråd, Klas Fontell, arkitekt HAM Helsingfors konstmuseum, Anna Ehn, avdelningschef kulturförvaltningen offentlig konst på Uppsala kommun, Linda Wallenberg, curator, konstkonsult, Aino Kostiainen, projektledare Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.
Moderator: Jaana Tamminen – Projektchef för konst och kultur Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.