Händer knyter ett snöre runt en stolpe

När konsten tar plats och gör avtryck

Välkomna till en inspirerande förmiddag om konst i stadsutveckling. Seminariet tar avstamp i lärdomar från tidigare stadsutvecklingsprocesser och ger även inblick i den offentliga konstens ledande roll i nu pågående projekt.

Programmet utgår från Göteborgs stad som exempel på hur vi på ett medvetet sätt i stadsutvecklingsprocesser kan arbeta med kulturplanering som metod.

Dagen börjar med ett samtal med fotografen och skribenten Katarina Despotovic och Jon Geib, doktorand inom arkitektur och samhällsbyggnad vid Chalmers. Tillsammans diskuterar de den tongivande publikation Den urbana fronten – En dokumentation över makten över staden som problematiserade utvecklingen av stadsdelen Kvillebäcken.*

Efter det presenterar Barbara Ekström, kulturutveckling Stadsdelsförvaltningen Lundby, projektet Ångpannegatans Processer – Konst som stadsutveckling. Stadsdelen Lundby på Hisingen är ett av Sveriges mest expansiva områden där handelsplatsen Backaplan inom kort skall lämna plats för ca 7000 nya bostäder. Tillsammans med Statens Konstråd arbetar stadsdelen med ett projekt där lokala konstnärer programmerar platsen för konst. Konstnärerna Christin Wahlström-Eriksson, Hampus Pettersson och kompositören Fredrik Hagstedt presenterar praktiska exempel på ett alternativt sätt att skapa livsmiljöer med konsten som utgångspunkt.

Avslutningsvis berättar Konstnären Päivi Ernkvist och landskapsarkitekten Anna Wyn-Jones Frank om sitt arbete med projektet Kvarteret Valnötsträdet i Kalmar. Kvarteret Valnötsträdet är ett bra exempel på när samarbete mellan landskapsarkitektur, arkeologi och konst gör att hela stadsutvecklingsprocessen tar en ny riktning.

Tillsammans tar vi lärdom från tidigare projekt och tar del av pågående arbete i ett av Statens Konstråds stadsutvecklingsprojekt inom Kunskapsnav offentlig konst. Med dagen vill vi lyfta den potential som finns och de vinster vi kan göra när konsten eller konstnärer medverkar tidigt i planeringsprocessen.

Programmet är ett samarbete mellan Statens konstråd och Göteborgs stad, Lundby Stadsdelsförvaltning.

*Den urbana fronten – En dokumentation över makten över staden (Katarina Despotovic och Chatarina Thörn 2015)

Program:
Kl 08.30–09.00
Registrering och fika

Kl 09.00–09.05
Konsten inleder

Kl 09.05–09.20
Åsa Mårtensson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Statens Konstråd
Som en inledning till dagens program berättar Mårtensson om satsningen Konst i Stadsutveckling som en del av regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst.

Kl 09.20–09.50
Katarina Despotovic, fotograf och skribent samt Jon Geib, doktorand vid Stadsbyggnad/Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers. I ett samtal mellan Despotovic och Geib problematiseras stadsomvandlingar på ett övergripande plan med utgångpunkt i publikationen Den urbana fronten – En dokumentation över makten över staden, utgiven år 2015. Presentationen lyfter erfarenheter från omvandlingen av stadsdelen Kvillebäcken – en stadsdel på Hisingen i Göteborg.

Kl 09.55–10.15 Paus/Kaffe

Kl 10.15–10.30
Dennis Axelsson chef för Stadsutvecklingsenheten på Kulturförvaltningen berättar om kulturplanering i Göteborg Stad.

Kl 10.30–11.00
Barbara Ekström, utvecklingsledare kultur på Stadsdelsförvaltningen Lundby
Det pågår en stadsutvecklingsprocess kring Backaplan. Tillsammans med Statens Konstråd arbetar stadsdelen med Konst i stadsutveckling genom Ångpannegatans processer, ett projekt där lokala konstnärer påverkar stadsplaneringen. Konstnärerna Christin Wahlström och Hampus Pettersson samt tonsättare Fredrik Hagstedt presenterar praktiska exempel på om hur de tagit sig an situationen kring Backaplan.

Kl 11.00–11.30
Päivi Ernkvist, konstnär, och Anna Wyn-Jones Frank, landskapsarkitekt
De presenterar projektet Kvarteret Valnötsträdet (2010–2013) i Kalmar där landskapsarkitektur, arkeologi och konst påverkade stadsutvecklingsprocessen. I samband med projektet utarbetades ett gestaltningsprogram i planskede för kulturhistoriskt känslig stadsmiljö.

Kl 11.30–12.00
Frågepanel: Åsa Mårtensson, Katarina Despotovic, Jon Geib, Dennis Axelsson, Päivi Ernkvist, Anna Wyn-Jones Frank, Barbara Ekström.

Anmälan

Seminariet är öppet för alla, anmäl dig till: kunskapsnav@statenskonstrad.se

Senast den 14 november.