Seminarium: Konst som rum, rum som konst på Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

21 September, KL 13:00 - 15:40 Öppet arrangemang

Välkommen till seminariet Konst som rum, rum som konst på Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum med anledning av invigningen av projektet Fijfere, Vanás, Geađgi på Giella förskola.

Tid: Fredag den 21 september 2018, kl 13-15.40
Plats: Ájtte museum, Sparbankssalen, Kyrkogatan 3 i Jokkmokk
Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Program: 
13.00 Ájtte museum önskar välkommen.

13.15 Dagens moderator Anders Olofsson, och projektledare Åsa Bergdahl, båda från Statens konstråd, presenterar dagens programpunkter och projektet.

13.20 Människan och tingen
Om att tolka vår omvärld ur ett arkitektoniskt och musikaliskt perspektiv. Joar Nango och Anders Rimpi berättar om sina konstnärliga processer med utgångspunkt i verket Fijfere, Vanás, Gieđgi. Joar Nango är konstnär/arkitekt och Anders Rimpi är ljudkonstnär/kompositör. De har gjort ett flertal projekt samman, nu senast verket European Everything i både Aten och Kassel under documenta 14 (2017).

14.00 Plats, tid, situation
Peter Hagdahl, konstnär och curator vid Statens konstråd, reflekterar kring vad rumslighet innebär. Han har tidigare varit verksam som professor i fri konst vid Konstfack och vid Kungliga Konsthögskolan.

14.40 Kaffepaus

15.00 Från gávlos till glasfasad
Monica L Edmondson talar om berättelserna bakom 100 vandrande kärl, en fasad av glas och betydelsen av konst och hantverk som inte syns. Monica L Edmondson är konstnär med inriktning glas från egen ateljé och verkstad i Tärnaby. Hennes verk finns representerade i permanenta samlingar vid bland annat Nationalmuseum Stockholm, National Gallery of Australia och Museum of Design and Applied Arts i Reykjavik, Island.

15.40 Seminariet avslutas

Seminariet genomförs i samarbete med Ájtte Musei Vänner och Resurscentrum för konst Norrbotten.