Seminarium: ART FOR NONHUMANS

Välkommen till ett seminarium med fokus på relationen mellan det mänskliga och den mer-än-mänskliga världen, och konstens roll och utmaningar i relaterade frågor. Ett samarbete mellan Council, Kungliga Konsthögskolan och Statens konstråd.

Seminariet Art For Nonhumans skapar förutsättningar för en tankeövning kring konstens och konstinstitutionens roll i en nära framtid. Utgångspunkten är dagsaktuella diskussioner kring klimatförändringar och maktrelationer mellan det mänskliga och det mer-än-mänskilga.

Om känslor, intelligens, sällskaplighet och till och med medvetande har identifierats som även icke-mänskliga förmågor, hur förändras det då förståelsen för vad vi kallar för allmänheten? Är konst fortfarande specifikt mänsklig, eller är det kanske precis tvärtom? Kan vi luckra upp gränserna mellan mänskligt och icke-mänskligt genom att lära av animism, tron på besjälade föremål och urfolks förhållningssätt som inte separerar begreppen? Kan vi i så fall på allvar överväga att inkludera icke-människor i konsten? Hur skulle det kunna gå till i så fall?

Med dessa och andra frågor i tanken, inleder seminariet en utbildningsprocess baserad på en simulering av ett potentiellt framtidsscenario som både ifrågasätter konstens och konstinstitutionens roll och föreställer nya möjligheter.

Medverkande talare

  • Art Labor: Thao Nguyen Phan, Truong Cong Tung & Arlette Quynh-Anh Tran
  • Learning with the more-than-human research group: Alen Ksoll och Sina Ribak
  • Sámi Art Research Project at UiT, Arctic University of Norway: Irene Snarby
  • Statens konstråd: Annika Enqvist och Edi Muka
  • Post-humanity Hub: Cecilia Åsberg

Moderator: Nada Ali, Antonine Scali och Sara Szostak
Facilitator och värd: Council och Kungliga konsthögskolan – Grégory Castéra

Om seminariet Art For Nonhumans

Seminariet äger rum på Kungliga Konsthögskolans Projektrum, Mindepartementet, Slupskjulsvägen 26 A, Stockholm och online via Zoom

Språk: engelska

Antalet deltagare är begränsat, anmäl dig genom att skriva till hanna.husberg@kkh.se

Art for Nonhumans arrangeras i samarbete mellan Council, Kungliga Konsthögskolan och Statens konstråd.