Aerial view of area where the Marble line goes like a white line.

Samverkan inom Gestaltad livsmiljö – ny forskning om konstnärliga och kulturhistoriska perspektiv i hållbart samhällsbyggande

25 januari arrangerar Statens konstråd och Formas ett seminarium på den digitala konferensen Mål 11-veckan 2022. I fokus är utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö (2020–2024) där tio forskningsprojekt undersöker arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde i samhällsutvecklingen.

Kan samarbete mellan arkitektur, restaureringskonst, konst och ekologi leda till nya hållbara miljöer? Hur kan vi bygga om och återskapa dagens platser så de bli en del av morgondagens städer? På vilket sätt kan vi arbeta med växter för att skapa ett hållbart och giftfritt samhälle?

Tio forskningsprojekt om arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde i samhällsutvecklingen pågår just nu runt om i landet. Hör fyra av projekten berätta mer om den pågående forskningen och hur den berör mål 11. Dessutom berättar myndigheterna bakom satsningen – Formas, Statens konstråd, Boverket, Riksantikvarieämbetet och ArkDes – mer om tankarna bakom satsningen.

Medverkande:

  • Patrick Amsellem, direktör, och Annika Enqvist, programansvarig, Statens konstråd
  • Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket
  • Marta Bohlmark, processledare/arkitekt och Erik Aalto, samordnande konstnär, MASSA – nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag
  • Ylva Frid, projektledare, Healing Heritage – Att kurera förorenade landskap och landsbygdens offentliga rum
  • Maddie Leach, projektledare, Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama
  • Catharina Gabrielsson, projektledare, Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi 
  • Moderator: Zandra Thuvesson, Formas

Mer om forskningsutlysningen och de tio projekten