Sonic Sensibilities /Mis/communication/s/

En session med the Posthumanities Hub i samarbete med Fragmentarium Club

I denna sammankomst bjuder vi in till lyssningssessioner och samtal med konstnärer och forskare som berör kommunikationens gränser – där språk, teknik, perceptioner och intentioner visar sig otillräckliga. Vi möter fenomen som inte låter sig avkodas, situationer som spårar ur, samt spekulationer om hur vi ska kunna kommunicera med inte bara utomjordingar utan även nutida och framtida invånare på planeten Jorden.

I ett samhälle genomsyrat av kommunikationsteknologier och en positiv tro på möjligheterna att korrekt formulera, sända, motta och arkivera signaler, kan det vara tillnyktrande att stanna upp och dröja kvar vid misslyckandet, det urspårade, och situationer då försöket att kommunicera tar oss någon helt annanstans än förväntat. Vad kan vi lära oss från dessa gränstrakter? Vad kan vi avlära? Vilka etiskt-politiska överväganden konfronterar de oss med?

Medverkande: Cecilia Åsberg (grundare och forskningsledare för Posthumanities Hub, KTH/Linköpings Univ., SE), Marietta Radomska (biträdande forskningsledare för Posthumanities Hub, Linköping Univ., SE/ Univ. of Helsinki, FI), Vera Weetzel (doktorand i genusstudier, Linköpings UNiv., SE), Janna Holmstedt (konstnär, SE), mirko nikolić (konstnär, SE / FI), Jacek Smolicki, (konstnär, SE).

Curaterad av Janna Holmstedt, the Posthumanities Hub, i samarbete med Jacek Smolicki, Fragmentarium Club, på inbjudan av Statens Konstråd. Sessionen äger rum inuti konstinstallationen Interplanetary Species Society (ISS) av Jonas Staal.