Inspelning av Television Without Frontiers i en TV-studio i Göteborg.

Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson i Visby

Välkommen till Visbyvisningen av verket Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson. Filmvisningen följs av ett fördjupande panelsamtal.

Den 2 juli är det dags för Visbyvisningen av verket Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson. Kvällen inleds med ett samtal som utforskar hur synen på mediers neutralitet och objektivitet har förändrats på senare år och vad konsten har eller kan ha för roll i en sådan situation.

2/7 kl 19–20.45. Panelsamtal kl 19.00, filmvisning kl 19.30.

Kan ett konstnärligt gestaltande förhållningssätt få en mer central betydelse för public service när idén om en liberal och öppen offentlighet blir ifrågasatt? Hur kan i så fall public service utvecklas i en konstnärlig riktning? Och vad skulle ett sådant mer irrationellt och prövande format innebära för mediers och i synnerhet public services trovärdighet?

Television Without Frontiers är ett ovanligt konstprojekt av Andjeas Ejiksson som genomförts på uppdrag av Statens konstråd i form av ett dokumentärt performance i TV-format. Verket undersöker politiska föreställningar om Europa och den roll televisionen och framför allt public service har spelat för att skapa common ground.

Medverkande:
Andjeas Ejiksson, konstnär
David Rynell Åhlén, Fil.dr i konstvetenskap
Moderator: Lena From, chef för konstenheten på Statens konstråd