Livskoreografier – infrastrukturer för ett levbart liv #2

När det sociala rummet förändras häftigt, påverkas också förutsättningarna för livet självt. Under denna programserie behandlas dagens livskoreografier och sociala infrastrukturer. Del av Choreographies of the Social.

Anmälan och Information

OSA senast 12 augusti till andria.nyberg.forshage@statenskonstrad.se

I samband med de kraftiga förändringar som det sociala rummet genomgår ändras också förutsättningarna för hur livet kan levas. I denna programserie undersöks vilka livskoreografier som springer ur dagens sociala infrastrukturer. Seriens tre delar ingår i Choreographies of the Social och innefattar performance, filmvisningar, konserter och samtal som öppnar för vidare tolkningar av de begrepp som projektet utgår ifrån. Varje bidrag flätar samman teori och praktik och öppnar för en interdisciplinär förståelse av begreppen liv och det sociala. Vid detta tillfälle samtalar filosofen Jason Read, skribenten och forskaren Josefine Wikström, och konstnären Malin Arnell efter individuella presentationer.

Produktion: Serien Livskoreografier – infrastrukturer för ett levbart liv/Life Choreographies – infrastructures for a liveable life har tagits fram av Frida Sandström i samarbete med Annika EnqvistElena JarlAndria Nyberg Forshage och Edi Muka/Statens konstråd som en del av programmet för projektet Choreographies of the Social. Till minne av Alina Popa.
Programserien inleddes den 4 juni och avslutas den 21 augusti.

Medverkande: Filosofen Jason Read (USA), skribenten och forskaren Josefine Wikström (SWE) och konstnären Malin Arnell (SWE), följt av ett panelsamtal.
Moderator: Frida Sandström

PROGRAM:
16:00–16:15: Introduktion av Statens konstråd och Frida Sandström
16:20–16:45: Josefine Wikström, föreläsning: Choreography and the social, some notes
16:50–17:15: Malin Arnell, performance: Becoming-with – knowledge making/sharing through the liveness of collective performative actions
17:20–17:40: PAUS
17:45–18:10: Jason Read, föreläsning: Auto-Mobiles: On the Spontaneous Anthropology of Capitalism
18:15–19:00: Panelsamtal modererat av Frida Sandström
19:00 SLUT

1. Medverkande
Josefine Wikström:
 Koreografi och det sociala, några anteckningar
Sedan minst två decennier tillbaka har det inom europeisk samtida dans talats om koreografi i en utvidgad mening bortom den konstnärliga. Ungefär samtidigt har en idé om konstnärlig praktik som socialt engagerad institutionaliserats inom samtidskonsten. Om ’koreografi’ uppfanns som en del av 1500-talets franska hovdans, från grekiskans khoreia, ”dans”, för att sedan komma att spela en avgörande roll för uppkomsten av den västerländska danskonsten, så kom det sociala, som skapades under samma århundrade efter latinets socialis, att beteckna livet tillsammans med andra. Båda var centrala för det som sedan kom att kallas moderniteten. Men vad betyder det att livet beskrivs i koreografiska termer och konsten som en del av, snarare än en brytning med, det sociala livet? Vad kan koreografi och det sociala säga oss idag om den samtida kapitalistiska moderniteten och konstens roll i denna?

Malin Arnell: Becoming-with – knowledge making/sharing through the liveness of collective performative actions
2016 framförde Malin Arnell avhandlingen Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action) live i R1, den forna reaktorhallen. Avhandlingen lades fram inom forskarutbildningen i koreografi vid Stockholms konstnärliga högskola och utgick från frågeställningen: “Om vi är av-världen-varo, hur kan vi alls undvika deltagande?”. Under 72 timmar återaktiverade Arnell diffraktiva koreografiska metoder och tekniker, framtagna mellan 2010 och 2016 genom skiftande intra-agerande studier — aktioner, samarbeten och verk — och gjorde dessa närvarande genom de specifika agentiella krafter som utförde dem: andning, text, beröring, röst, växtligt, rumslig närhet, rörelse, distans, asfalt, materiella väggar och materiella tomrum (hålet mitt i reaktorn), smärta och äckel. Nu, med Becoming-with – knowledge making/sharing through the liveness of collective performative actions, återvänder Arnell efter tre år till samma plats, med utgångspunkt i erfarenheterna från Avhandling / Av_handling (Dissertation / Through_action).

Jason Read: Auto-Mobiles: On the Spontaneous Anthropology of Capitalism
Vi hör återkommande att vi människor är självupptagna och tävlingsinriktade av naturen samt att det är grundpelaren som den sociala ordningen vilar på. Enligt filosofen Jason Read måste dock individens egenintresse förstås lika mycket som orsak och verkan – något som paradoxalt nog produceras av vår sociala ordning för att sedan betraktas som dess utgångspunkt. Men det är bara när vi greppar den dagliga produktionen av isolering och tävling som vi kan föreställa oss andra möjliga produktioner. Vilka dessa produktioner kan vara kommer Read att utveckla under sin under föreläsning.

2. Biografier
Josefine Wikström är skribent och forskare med fokus på frågor om arbete, värde och autonomi inom ramen för samtida konst, dans och performance. Hon disputerade i filosofi vid Centre for Research in Modern European Philosophy 2017. Hon har skrivit för bland andra Kunstkritikk, Afterall och Mute och är återkommande danskritiker i Dagens Nyheter. Wikström var tillsammans med Maija Timonen redaktör för boken Objects of Feminism (2017) och är en av redaktörerna för tidskriften Philosophy of Photography. Hennes nästkommande bok heter Towards a New Concept of Performance in Art (Routledge 2020). Wikström arbetar som lektor i dansteori vid Stockholms konstnärliga konsthögskola och har tidigare undervisat i estetik på Södertörns högskola samt vid Goldsmiths University i London.

Malin Arnell, fil dr. i koreografi, arbetar som en interdisciplinär konstnär, forskare och pedagog inom ett deltagande, performativt, ekologiskt och socialt engagerat konstfält. Arnell bearbetar materialiteter hos objekt, språk, tid och kroppar med hjälp av rumsliga och arkitektoniska interventioner, koreografiska strukturer och pedagogiska modeller. I projektet Skogen Kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av Skogskunskap, tillsammans med konstnären Åsa Elzén, undersöks bland annat möjligheterna att genom en juridisk konstnärlig intervention säkra skogens agentskap och fortlevnad i oändlig framtid. Inom In Each Other’s Company kartlägger Arnell tillsammans med konstnären Mar Fjell behov och möjligheter för att upprätta hållbara och långsiktiga konstnärliga engagemang för queer- och transkroppar. Där ges det utrymme att lära och läka tillsammans, stödja varandra och ge rum-tid för trauman genom ett kollektivt görande.

Jason Read är lektor i filosofi vid University of Southern Maine. Han är författare till The micro-politics of capital: Marx and the prehistory of the present (SUNY, 2003) och The politics of transindividuality (Brill 2015/Haymarket 2016) samt en kommande essäsamling, The production of subjectivity: Between Marxism and post-structuralism. Han har publicerat essäer om bland annat Spinoza, Deleuze, Marx och The wire. Han bloggar om populärkultur, filosofi och politik på unemployednegativity.com.