Träd och stenar vid ett vattenbryn

Offentlig konst över förvaltningar

Välkommen till en förmiddag om offentlig konst och gestaltad livsmiljö. Konstnärerna Zandra Ahl och Caroline Mårtensson presenterar sina praktiker och det blir även en workshop på temat Tingsryd och samhällsbyggnad över förvaltningar.

Program
09.00–9.30 Kaffemingel
09.30–10.00 Release av delprojektet Konstnärlig utredning av södra Möckeln i Älmhult av Caroline Mårtensson, konstnär
10.00–11.00 Workshop med temat Tingsryd och samhällsbyggnad över förvaltningar
11.00–11.15 Paus
11.15–11.45 Zandra Ahl, konstnär i residens stationssamhällen Region Kronoberg, berättar om sitt arbete
11.45–12.00 Uppsamling och lärdomar
12.00 Lunch och promenad – Region Kronoberg bjuder på en enklare lunch

SPÄNST – träningsprogram för offentlig konst i Kronoberg är en kompetenshöjande serie som anordnas i samverkan med Statens konstråd – Kunskapsnav offentlig konst. Formatet pågår mellan 2018–2020 och aktiviteter och material produceras för att möjliggöra metodspridning nationellt.

 

Kontakt

Vid frågor avseende dagen vänligen kontakta Veronica Wiman, Region Kronoberg, tel 0767-20 78 25, veronica.wiman@kronoberg.se

Vid frågor avseende din anmälan kontakta Kurs och konferens,
kurs@kronoberg.se

Varmt välkomna!