Presentation: Mind over matter

21 May, KL 16:00 - 18:30 Öppet arrangemang

Välkommen att ta del av nya gestaltningsidéer inom området offentlig konst! Under en eftermiddag den 21 maj presenterar konstnärer och arkitekter skissförslag som tagits fram inom ramen för projektet Mind over matter.

När: 21/5 kl 16.00-18.30
Var: Hälsingegatan 45, Stockholm
Språk: Svenska
Anmälan: OSA senast 16/5 till Andria Nyberg Forshage andria.nyberg.forshage@statenskonstrad.se

Mind over matter är ett utvecklings- och experimentprojekt på Statens konstråd med avsikt att engagera konstnärer/konstnärsgrupper/arkitekter för att arbeta fram idéskisser till möjliga permanenta konstgestaltningar i de offentliga rummen.
Syftet har varit att engagera konstnärer som i sin praktik inte självklart anlitas för arbete med konst i de offentliga rummen eller som arbetar med konstnärliga uttryck och metoder som inte naturligt eller enkelt låter sig översättas till permanenta gestaltningar.

Medverkande arkitekter och konstnärer: Pelle Backman och Ebba Hallin, Markus Bohm, Åsa Cederqvist, Jens Evaldsson, Sam Hultin och Ingela Ihrman, Susanna Jablonski samt Jin Mustafa och Natália Rebelo.

På bilden: Skiss lekskulptur, del av förslaget Ingenmansland/Alltingens början av Åsa Cederqvist.