Att Gestalta Livsmiljöer – samverkan för nya grepp i stadsutvecklingen

Hur kommer framtidens städer se ut och hur påverkas det av den nya politiken om gestaltade livsmiljöer? Under Arkitekturdagarna i Malmö presenterar samverkansgruppen om Gestaltad livsmiljö sina tankar.

Att Gestalta Livsmiljöer – samverkan för nya grepp i stadsutvecklingen är en presentation av Samverkansgruppen bestående av de fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd.
Medverkande: 
Anna Rygård, stadsutvecklingsstrateg, Stockholms stad.
Joakim Forsemalm, docent i etnologi, Radar arkitektur och planering.
Moderator: Suzanne Pluntke, expert, Boverket.

PRESENTATIONEN ÄR WEBBSÄND OCH GÅR ATT FÖLJA PÅ