Presentation: Att Gestalta Livsmiljöer – samverkan för nya grepp i stadsutvecklingen

01 September, KL 13:00 - 14:00 Öppet arrangemang

Hur kommer framtidens städer se ut och hur påverkas det av den nya politiken om gestaltade livsmiljöer? Under Arkitekturdagarna i Malmö presenterar samverkansgruppen om Gestaltad livsmiljö sina tankar.

När: 1 sept 2020, kl 13.00
Var: Presentationen är webbsänd och går att följa på arkitekt.se eller på formdesigncenter.com.
Anmälan: Behövs ej

Att Gestalta Livsmiljöer – samverkan för nya grepp i stadsutvecklingen är en presentation av Samverkansgruppen bestående av de fyra myndigheterna Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd.
Medverkande: 
Anna Rygård, stadsutvecklingsstrateg, Stockholms stad.
Joakim Forsemalm, docent i etnologi, Radar arkitektur och planering.
Moderator: Suzanne Pluntke, expert, Boverket.