Vi förändrar varandra – hur offentlig konst spelar roll i utvecklingen av våra samhällen

I år står Statens konstråd värd för två programpunkter på kulturpolitiska konventet Folk & Kultur. Detta handlar om hur offentlig konst kan påverka utvecklingen i våra samhällen.

Mellan åren 2018–2020 hade Statens konstråd i uppdrag att stärka kunskapsutvecklingen inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Under uppdragets gång har kommuner och regioner över hela Sverige samarbetat med konstnärer i samhällsutvecklingen redan i tidiga skeden. Konstnärer har bjudits in att utforska en plats utifrån perspektiv som social hållbarhet, urban utveckling och barn-och ungas perspektiv. I uppdraget deltog även konstnärer som själva initierat projekt på offentliga platser och därigenom öppnat upp för nya perspektiv på vad offentlig konst kan vara.
I detta panelsamtal träffar du tjänstepersoner och konstnärer som deltagit i kunskapsuppdraget tillsammans med representanter från Statens konstråd.

I kunskapsuppdraget ingick även stöd och stimulans till forskning samt en omfattande programverksamhet. Läs vår rapport om uppdraget här.

Folk & Kulturs program 2021 är helt digitalt och kostnadsfritt. Programmet kan du ta del av genom att registrera dig på Folk & Kultur här

Medverkande

Christian Hegardt, stadsarkitekt på region Gotland
Christian Hegardt är stadsarkitekt och chef för Stadsarkitektenheten på region Gotland. Genom sitt deltagande i utlysningen Konst i stadsutveckling ville region Gotland utveckla sina arbetsmetoder och hitta nya perspektiv på stadsbyggnadsprocessen än de direkt förväntade.

Barbara Ekström, utvecklingsledare för kultur i Göteborg
Barbara Ekström har varit utvecklingsledare för Ångpannegatans Processer i stadsdelen Lundby i Göteborg. Ett av projekten i utlysningen Konst i Stadsutveckling. De konstnärer som är verksamma i området engagerades tidigt i processen. Idag beskriver Kulturförvaltningen medskapande arbete med konstnärer som en möjlig framtida metod även för resten av staden.

Åsa Elzén och Malin Arnell, konstnärer
Åsa Elzén och Malin Arnell medverkade i utlysningen Lokala konstaktörer med projektet Skogen kallar – Ett oändligt kontaminerat samarbete eller Dansandet är en form av skogskunskap. Genom att ingå ett arrendeavtal på 50 år för en skog på knappt 4 hektar, har konstnärerna, som ett första steg, säkrat att skogen tas ur produktion och därmed kan leva vidare i all oändlighet. Skogen planterades ursprungligen av den kvinnorörelse som verkade på Fogelstad säteri i Katrineholms kommun på 1920-talet. Genom den konstnärliga handlingen ingår nu även skogen/konstverket i en tradition av kunskapsproduktion, fredsarbete och ekologisk resiliens.

Patrick Amsellem, direktör på Statens konstråd
Patrick Amsellem är direktör på Statens konstråd sedan oktober 2020. Patrick Amsellem kommer närmast från sin tjänst som chef för Skissernas museum i Lund.

Åsa Mårtensson, projektchef på Statens konstråd
Åsa Mårtensson var projektchef för Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer (Kunskapsnav offentlig konst, 2018–2020).