Panelsamtal: Hur kan samtidskonsten vara en kraft för den regionala utvecklingen?

08 februari, KL 13:00 - 14:00 Öppet arrangemang

Hur ska vi lyfta och synliggöra våra olika bilder av samtidskonsten och hur kan den vara en kraft för den regionala utvecklingen? Sörmlands museum bjuder in till panelsamtal på Folk och kultur.

När: 8/2-19, kl 13–14.
Var: Folk och kultur-konventet, Munktellstaden, Eskilstuna.

Under hösten och vintern 2018/19 har samtidskonstaktörer i Södermanland, tillsammans med kulturpolitiker och tjänstemän på både kommunal och regional nivå, mötts i ett gemensamt utvecklingsarbete med stöd av Statens konstråd. Syftet har varit att lyfta och synliggöra våra olika bilder av samtidskonsten och hur den skulle kunna fungera i ett offentligt perspektiv inom olika områdesfält. Samtidigt er vi det som en möjlighet att bygga nya strukturer för att tillsammans hitta strategier för att skapa en plats för samtidskonsten inom dessa olika områden.

På konventet Folk och kultur diskuterar och presenterar vi vad resultatet har blivit i panelsamtal. Södermanland är ett pilotprojekt för den här metoden som har initierats och genomförs av Statens konstråd som en del av samtidskonstuppdraget från Regeringen. Genom det finns det även ett nationellt intresse. Från Statens konstråd medverkar Giorgiana Zachia, samordnare för samtidskonstuppdraget. Värd för programpunkten är Sörmlands museum.