Att arbeta med offentlig konst utanför våra storstäder

I år står Statens konstråd värd för två programpunkter på kulturpolitiska konventet Folk & Kultur. Detta handlar om hur enprocentsregeln och vilka möjligheter det finns för mindre kommuner att få offentlig konst.

Sedan mitten av 1900-talet har stat, regioner och kommuner finansierat den offentliga konsten genom den så kallade enprocentsregeln. Regeln, eller rekommendationen, innebär att cirka en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i konstnärlig gestaltning. På många platser utanför våra storstäder sker idag ingen tillväxt, det betyder att det inte heller finns några investeringsmedel att tillgå. Vilket i sin tur lyfter frågan hur hela Sverige ska få tillgång till konst i sina offentliga miljöer? I arbetet med regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst (2018–2020) ingick flera kommuner som nu har tagit fram nya riktlinjer och skapat en organisation för sitt arbete med offentlig konst och genomfört de första konstnärliga gestaltningar i sina livsmiljöer.
I denna programpunkt möter du tjänstepersoner på kommuner, konstnärer och Statens konstråds projektchef Åsa Mårtensson i samtal om möjligheterna att få offentlig konst i hela landet.

I kunskapsuppdraget ingick även stöd och stimulans till forskning samt en omfattande programverksamhet. Läs vår rapport om uppdraget här.

Folk & Kulturs program 2021 är helt digitalt och kostnadsfritt. Programmet kan du ta del av genom att registrera dig på Folk & Kultur här.

Medverkande

Katja Aglert, konstnär
Katja Aglert har lett arbetet med att samla in berättelser om samhället Hasselfors, i Laxå kommun. Tillsammans med byalaget arrangerades träffar där invånarna delade med sig av sina historier som nu utgör en grund för den konstnär som får det slutgiltiga uppdraget att genomföra en konstnärlig gestaltning i Hasselfors.

Arne Augustsson, ordförande i Laxå kulturnämnd
Arne Augustsson, ordförande i Laxå kulturnämnd, har sedan många år tillbaka ett starkt engagemang kring frågor som rör glesbygd och kultur.

Cecilia Axelsson, miljöstrateg i Älmhults kommun
Cecilia Axelsson är miljöstrateg i Älmhults kommun som var en samverkanspart i utlysningen Första gången – steget vidare. Som en del i arbetet mot Agenda 2030 och en vilja att gå utanför rutinerna bjöd Älmhult in en konstnär för att göra en förundersökning av det södra området kring sjön Möckeln.

Tomas Dahlberg, kulturchef i Laxå kommun
När Thomas Dahlberg tillträdde som kulturchef i Laxå Kommun hade kommunen inte arbetat med offentlig konst på tjugo år. I samverkan med Statens Konstråd och som en del av utlysningen Första gången – steget vidare, formulerades en konstplan för kommunen som nu genomför sin första konstnärliga gestaltning i offentlig miljö. Tomas Dahlberg har stor erfarenhet av att arbeta med kultur- och samhällsfrågor samt Culture planning.

Caroline Mårtensson, konstnär
Caroline Mårtensson har genomfört en konstnärlig förundersökning av den södra delen av sjön Möckeln i Älmhult. Genom att kartlägga kulturhistoriska och nutida erfarenheter som människor, djur och natur delar har kommunen fått ett underlag för att fortsätta utveckla platsen på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt.

Åsa Mårtensson, projektchef, Statens konstråd
Åsa Mårtensson var projektchef för Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer (Kunskapsnav offentlig konst, 2018–2020).