Nordisk forskningskonferens: Researching Public Art

11 October - 12 October, KL 11:00 - 17:00 Öppet arrangemang

Statens konstråd bjuder in nordiska forskare till konferensen Researching Public Art. Den bygger på ett aktivt deltagande och kommer till stor del vara organiserad kring diskussionsforum och workshopar. Språk engelska.

Under två dagar kommer deltagarna att kartlägga, utveckla och diskutera aktuella forskningsfrågor inom ämnet offentlig konst.

Deltagarna får möjlighet att träffa och nätverka med andra internationella forskare inom området gestaltning av gemensamma rum, till exempel från arkitektur, form och design och konstintegrerad stadsutveckling. Konferensen vänder sig till ett nordisk konstprofessionellt forskningsfält och erbjuder både inspirationsföreläsningar och en rad workshops och diskussionsforum.

Statens konstråd producerar Researching Public Art på Kungliga konsthögskolan (KKH) i Stockholm i samarbete med KKH, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Södertörns högskola, Akademin Valand vid Göteborgs universitet, Skissernas museum och ArkDes.

När: 11-12/10 2018, start den 11/10 kl 11.00, slut den 12/10 kl 17
Var: Kungliga konsthögskolan (KKH), Flaggmansvägen 1, Stockholm
Språk: engelska

Köp biljett här
Ladda ner program och teman här (på engelska)

Fördjupande information om program, teman och bios kan du läsa på engelska här

Om Researching Public Art

Researching Public Art bygger på ett aktivt deltagande och kommer till stor del vara organiserad kring diskussionsforum och workshops, snarare än keynote-tal. Konferensen utgår ifrån, men stannar inte vid, en rad teman. Under dagarna ges möjligheter att utveckla fler ämnen tillsammans och bjuder även på en rad inspirationsföreläsningar och panelsamtal med internationella talare. Dessutom presenteras en översiktsforskning i form av en rapport som sammanställts av Södertörns högskola och Akademi Valand för att kartlägga möjliga forskningsområden inom det utvidgade fältet offentlig konst.

Öppningsföreläsning
Kim Gurney (RSA), forskare, konstnär och skribent, University of the Western Cape’s Centre for Humanities Research och University of Cape Town’s African Centre for Cities i Sydafrika. Gurney leder för närvarande forskningsprojektet Platform – om konstnärsledda platser i ett antal afrikanska städer. Hennes forskningsområden är samtidskonst, medborgarengagemang, allmänningar (commons), framtida städer, och tvärvetenskapliga metoder.

Teman för valbara diskussionsforum och workshopar:
Shifting Notions of Publicness
Art / Artists and Collective Memories
Authorship
Who benefits?
Temporalities – Permanency
Shifts in notions of art, artistic and curatorial practices, roles and methodologies
The relationship between structure, content and quality
Archival politics and displaced histories

Forskningsrapport
Under konferensen presenteras även rapporten Public Art Research: Mapping the Field.
Forskningsrapporten är utarbetad av Oscar Svanelid (SVE) och Kjell Caminha (BRA/SVE), med stöd av professor Håkan Nilsson (SVE) vid Södertörns högskolan och professor Mick Wilson (IRL/SVE) vid Akademin Valand vid Göteborgs universitet.

Programmet i sin helhet är ännu inte fastställt i detalj. Mer info gällande bokning och andra praktiska detaljer kommer framöver.
Kostnad: Konferensen är kostnadsfri, men en avgift om 500 kr (300 kr för konstnärer) för mat och dryck kommer att tas ut. I summan ingår två luncher, en middag, samt eftermiddagsfika och frukt.

För mer information kontakta:
Annika Enqvist, programansvarig Statens konstråd per e-post: annika.enqvist@statenskonstrad.se
eller
Elena Jarl, assisterande curator Statens konstråd, per e-post: elena.jarl@statenskonstrad.se

Fler praktiska detaljer för Researching Public Art uppdateras på den här sidan.