Portätt bild på konstnären Erik Alto. Konstnären står i ett vinterlandskap och tittar in i kameran. Han har en stor varm mössa på sig.

Möt konstnären: Erik Aalto

Möt konstnären Erik Aalto som berättar om sitt arbete med projektet MASSA som ska förvandla miljontals ton rester av stenmassa från bygget av Stockholms nya tunnelbana till hållbara livsmiljöer.

Vad har sju miljoner ton sten med konst att göra? Tio forskningsprojekt om arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde i samhällsutvecklingen pågår sedan 2020 runt om i landet. De har nu kommit halvvägs i sin undersökning och ska under fyra års tid söka ny kunskap om hur framtidens samhällen formas på ett hållbart sätt. 

I projektet MASSA undersöker ett team av arkitekter, biologer, forskare, ingenjör och konstnärer hur sprängsten från utbyggnaden av Stockholms tunnelbana kan bli till något annat än högar av sten i stadens utkanter. I mötet med konstnären Erik Aalto berättar han om projektet som undersöker hur en hållbar stad kan se ut, hur cirkulärt tänkande och konstnärliga arbetssätt kan bidra till utformningen av framtidens städer.

Möt konstnären Erik Aalto i samtal med Annika Enqvist forsknings- och programansvarig och Joanna Zawieja curator och arkitekt på Statens konstråd.

MASSA – nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag består av Hanna Erixon Aalto, arkitekt och forskare, KTH; Marta Bohlmark, arkitekt och stadsplanerare, Gaia Arkitektur; Ania Öst, arkitekt och landskapsurbanist, Gaia och KTH; Luc Pagès, ingenjör, trafikkontoret Stockholms kommun; Erik Aalto, konstnär; Oliver Karlöf, fiskbiolog Stockholms kommun; Katarina Forslöw, vattenmiljöenheten på miljöförvaltningen. Övriga medverkande konstnärer: Lisa Torell; Gunilla Bandolin; Martin Tebus. Projektet är ett samarbete mellan Formas, Statens konstråd, Boverket, ArkDes, och Riksantikvarieämbetet.

Läs mer om Statens konstråds samarbete med Formas

Programserien Möt konstnären bjuder in publiken att träffa konstnärer som Statens konstråd på olika sätt samarbetar med. Samtalen handlar om den konstnärliga processen och ger tillfälle att möta konstnären i ett nära samtal om konsten och vad den betyder för våra gemensamma rum.

Välkommen att träffa konstnärer vars verk finns i statens konstsamling, verk som utvecklats specifikt till vissa platser och konstnärer som arbetar med pågående projekt eller just färdigställda verk. Ta del av samarbeten som är en del av stadsomvandlingar, skapandet av till exempel parker och andra platser där vi möts, reser, arbetar eller studerar.

Programserien Möt konstnären kommer att pågå kontinuerligt på Skeppsholmen som en del av Statens konstråds publika program.