Två personer tittar på en panterskulptur

Möt konsten: Coronasamlingen – det inre surret

Välkommen till programkvällen Möt konsten: Det inre surret och uppmärksamhetens kraft som tar plats mitt bland konstverken ur Coronasamlingen. Möt konstkonsulterna Magnus Mattsson och Anne Pira som i dialog med varandra och publiken berättar om några av de senaste inköpen till Statens konstråds konstsamling och att placera konst på arbetsplatser.

När: Tisdag 29 november, kl. 18:00-19.00. Fritt inträde och öppet för alla.
Var: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A i Stockholm. Verkstan, våning 5. Begränsat med plats, samling i entrén.
Språk: Svenska

Magnus Mattsson och Anne Pira berättar om några av de senaste inköpen till Statens konstråds konstsamling och att placera konst på arbetsplatser. Vilka tankar, känslor och behov möter de i sitt arbete? Vad kräver deras arbete i form av närvaro och uppmärksamhet? Hur kan konsten samspela med verksamheterna och de som arbetar där?

Runt om i landet förekommer tusentals konstverk från Statens konstråds samling och som många människor möter i vardagen på sina arbetsplatser. Bakom dessa konstkollektioner finns våra konstkonsulter som föreslår, sätter samman och placerar ut konstverken. Varje år producerar de drygt ett hundratal konstkollektioner som kan innehålla alla slags konstnärliga uttrycksformer och rymmer ofta både tidig 1900-talskonst och samtida konst från nu levande konstnärer.

Programkvällen sker i Verkstan på våning 5 hos Statens konstråd, där ett urval från Coronasamlingen visas. Det finns möjlighet att se verken innan och efter samtalet (17.30-18.00 och 19.00-19.30).

Coronasamlingen

En unik satsning i konstrådets 85-åriga historia. År 2021 fick Statens konstråd 25 miljoner kronor av regeringen för att förvärva ny konst. Satsningen var ett regeringsuppdrag som syftade till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen. Tillskottet innebar en kraftfull uppväxling av de årliga nyinköp av konst som Konstrådet har gjort sedan 1937. Genom satsningen finns nu över 500 nyförvärvade verk med olika former av uttryck av 350 konstnärer, som representerar olika generationer med skilda bakgrunder, och som är verksamma på platser spridda över hela landet.

Läs om några utvalda verk i Coronasamlingen

I den nya programserien Möt konsten får du lära känna konstverk som köps in av Statens konstråd till statens konstsamling. Programmet ger en unik möjlighet att uppleva konsten innan den placeras ut på arbetsplatser, universitet och myndigheter eller invigs på platser runt om i landet.

Möt färdiga verk eller som skisser och modeller i Statens konstråds nya och mer publika lokaler på Skeppsholmen i ett öppet och nära samtal om konsten där du som publik också kan bidra med berättelser om konstens roll i samhällets gemensamma rum, i det dagliga livet.

Serien lyfter frågor om vad det betyder att dagligen möta konst i vardagen: Vilken roll spelar konsten på arbetsförmedlingen, för studiemiljön på ett universitet, i låsta rum inom kriminalvården eller som representation av Sverige på en ambassad?