Panelsamtal: Makten över arkitekturen i brytningstid

05 July, KL 12:30 - 13:30 Öppet arrangemang

Under senare år har stadsbyggnadsfrågor kommit allt mer i ropet och hamnat högre upp på den politiska agendan och i debatten. Men vilka arkitektoniska kvaliteter pratar vi om? Och vem sätter egentligen agendan?

Under senare år har stadsbyggnadsfrågor kommit allt mer i ropet. De har bland annat hamnat högre upp på den politiska agendan, inte minst genom arkitekturpropositionen som bland annat syftar till att skapa hög arkitektonisk kvalitet i hela landet. Men i debatten hörs även exempelvis näringsliv och civilsamhälle. Samtalets inriktning varierar, ofta rör det kvaliteter i stadsbyggandet. Men vilka arkitektoniska kvaliteter är det egentligen vi menar? Var bygger vi och med vilket arkitektoniskt uttryck? Vilka är de spår vi kommer att lämna efter oss i en tid då lagar och regler, arkitektoniska uttryck och strukturer samt bostadsfinansiering ifrågasätts? Och vem sätter egentligen agendan och har därmed makten över arkitekturen? I samtalet presenteras även ”Hur kunde det bli så här?”, en rapport av Svenska Byggnadsvårdsföreningen, m.fl.

När: 5/7, 12.30—13.30
Var: Strandgatan 1, Visby

Medverkande:
Peter Eriksson, bostads-och digitaliseringsminister, Näringsdepartementet
Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket
Kristina Berglund, vice ordförande, Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad
Tommy Lenberg, vd, Byggherrarna
Moderator är Lena From, Statens Konstråd