LEKEN FÖRST! Planering och gestaltning av barns utemiljöer

Välkommen till två konferensdagar i Örebro med föreläsningar, samtal och fältbesök till stadens lekotoper. Vi går från vision till verkstad och visar exempel på hur lekmiljöer med hög kvalitet kan bli verklighet.

Datum: 8–9 september 2022
Tid: 09.00–16.00
Plats: Kulturkvarteret, 4 Fabriksgatan, Nikolai, Örebro

Vi riktar oss till dig som planerar, utformar eller förvaltar utemiljöer för barn och unga.

Konferensen vill fördjupa samtalet om hur man kan arbeta med ökad samverkan inom kommunal verksamhet och hur man kan involvera konstnärer och forskare. Studiebesök ingår där du guidas av kunniga kollegor i Örebros lekotoper.

Teman

  • Den livsviktiga leken
  • Grönare lekmiljöer
  • Konstnärligt medskapande
  • Rikare utemiljöer i skola och förskola

Anmäl dig här!

Här anmäler du dig och får svar på allt du behöver veta om eventet:
Allt om konferensen och anmälan på Eventbrites webbplats

  • Fullständigt program för de två dagarna.
  • Information om fältbesök och aktuella talare.
  • Biljetter och vad som ingår.

Arrangörer: Arwidssonstiftelsen, Boverket, SLU Tankesmedjan Movium, Statens konstråd, Arkitektur- och barnrådet Sveriges arkitekter och Örebro kommun.