Konstnärssamtal: Lea Porsager om Gravitational ripples

21 March, KL 19:00 - 20:00 Öppet arrangemang

Möt konstnären Lea Porsager i ett samtal med Lotta Mossum, curator från Statens konstråd, om jordkonstverket Gravitational ripples.

När: 31/3, kl 19.
Var: Skissernas museum, Finngatan 2, Lund.

I juni 2018 invigdes Minnesvården efter flodvågskatastrofen 2004 på Djurgården i Stockholm med konstnären Lea Porsagers verk Gravitational Ripples. Möt Lea Porsager i ett samtal med Lotta Mossum, curator på Statens konstråd. Samtalet på Skissernas museum hålls på svenska.

Jordkonstverket Gravitational Ripples utgår från det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat. Fenomenet uppmättes vetenskapligt först hundra år senare och blev då en av 2016 års största vetenskapliga upptäckter. Verket söker förmedla de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens egen förmåga att läka och återställa sår efter plötsliga händelser. Minnesvården berättar om det ständiga och eviga samspelet mellan människa och natur.

Samtalet kommer att fokusera på arbetsprocessen och idéerna bakom konstverket Gravitational Ripples, den Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004 som nyligen invigdes på Djurgården i Stockholm. Inspirerad av ett kosmiskt fenomen känt som gravitationsvågor och tänkare som Karen Barad och Donna Haraway, vill Lea Porsager understryka att vi är del av kosmos och en större sammanhängande organism. Hennes kreativa process är därför byggd runt utgångspunkten att arbeta-i-samspel-med (working-with).

Gravitational Ripples formar en dubbelspiral av jordvallar där naturen själv är kärnan i det konstnärliga uttrycket. Besökaren bjuds in i ett omslutande möte där intryck i flera sinnen vävs samman. Likt sorgen själv följer konstverket tidens ebb och flod, det kan upplevas i ensamhet eller i sällskap, i tystnad eller i samtal. Ibland kan det erbjuda tröst, andra gånger inte. Men genom att följa årstidernas skiftningar, är verket alltid i förändring, i ett tillstånd av omvandling.