Springande barn springer i en korridor. På väggen finns två fönster. Längst med betongväggen och runt fönsterna är det målat med mönster av kottar, granar, bokstäver och löv.

Konsthantverk i offentlig gestaltning

Den 8 december är du välkommen till ett kostnadsfritt seminarium med fokus på konsthantverk i det offentliga rummet. Seminariet riktar sig främst till dig som är professionell konsthantverkare och konstnär och produceras av Konsthantverkscentrum tillsammans med Statens konstråd.

Var: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A, Stockholm
När: Den 8 december 2022 13.00-17.00
Hur: Anmäl dig till seminariet senast 4 december

Konsthantverkare besitter ofta stor kunskap kring material, tillverkningsprocesser och rumslighet och har potentiellt mycket att bidra med i gestaltandet av våra offentliga rum. Gestaltningsuppdragen kan dock upplevas som komplexa med högt ställda krav på såväl utövare som beställare. I halvdagsseminariet ”Konsthantverk i offentlig gestaltning” belyses konsthantverkarens arbete inom gestaltningsområdet. Under dagen får du ta del av aktuella gestaltningsprojekt där konsthantverkarna berättar om sina erfarenheter. Du får inblick i olika delar av processen – från upphandling och avtal till materialval och produktion. Medverkar gör även representanter från statliga och kommunala uppdragsgivare samt Konstnärernas Riksorganisation som 2020 gav ut en publikation med rekommendationer kring gestaltningsuppdrag. Seminariet görs av Statens konstråd tillsammans med Konsthantverkscentrum, och äger rum i Konstrådets nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm.

 

Program

  • 13:00–13:10 Registrering
  • 13:10–13:20 Statens konstråd och Konsthantverkscentrum hälsar välkomna
  • 13:20–13:45 Annika Enqvist: Curator samt program- och publikationsansvarig vid Statens konstråd
  • 13:45–14:10 Päivi Ernkvist: Keramiker och konstprojektledare på Stockholm konst
  • 14:10–14:35 Hanna Hedman: konsthantverkare
  • 14:35–15:10 Fikapaus: Elle Azhdari, pastry-artist, presenterar dagens konstnärliga gestaltning av fikat
  • 15:10–15:35 Petter Hellsing: Konsthantverkare
  • 15:35–16:00 Anna Lerinder: Keramiker
  • 16:00–16:40 Panelsamtal med Annika Enqvist, Päivi Ernkvist, Hanna Hedman, Petter Hellsing, Anna Lerinder och Katarina Renman Claesson. Panelsamtalet modereras av Lena From.
  • 16:40–16:50 Sammanfattning