Presentation: Starkare tillsammans – konstens och arkitekturens roll i samhällsutvecklingen

04 July, KL 11:00 - 11:45 Öppet arrangemang

Hur kan vi skapa spännande, innovativa konstprojekt i gemensamma rum? Statens konstråd bjuder på en rad inspirerande exempel.

Starkare tillsammans – konstens och arkitekturens roll i samhällsutvecklingen

Vi lever stora delar av våra liv i olika offentliga rum. Därför är det viktigt att de gemensamma miljöerna gestaltas med stor omsorg. Hur kan konst och arkitektur skapa socialt hållbara livsmiljöer? Hur kan arkitekter, konstnärer, fastighetsägare och det offentliga arbeta tillsammans med konst och arkitektur för att skapa gemensamma platser, där människor möts och vi tar tillvara både olikheter och delade intressen? Som grund för diskussionen presenteras flera exempel på nyskapande projekt i gemensamma rum där konst och arkitektur samverkar. Fokus ligger på vilka kvaliteter och värden som genereras när beställare, konstnärer och arkitekter möts.

När: 4/7 2018, 11—11.45
Var: Strandgatan 16A, Almedalen, Visby

Medverkar gör:
Catarina Fritz, finanschef Akademiska hus
Lea Porsager, konstnär för Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004
Johan Casselbrant, grundande partner och senior arkitekt Kanozi Arkitekter
Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd.

Projekten presenteras av Lena From och Joanna Zawieja, Statens konstråd.
Moderator: Johannes Hylander med erfarenhet av strategiskt kommunikations- och utvecklingsarbete i gränslandet mellan näringsliv, kultur och samhällsinstitutioner.

Läs hela programmet för Almedalsveckan här.