Konferens: Samtidskonstdagarna 2018 – Nätverk och allianser

14 November - 16 November Öppet arrangemang

Samtidskonstdagarna 2018 fokuserar på hur konstorganisationer kan arbeta strategiskt med att skapa nätverk och hur de kan stärkas av att bygga allianser i och utanför konstfältet.

Läs hela programmet här.

Bekräftade talare:
Grégory Castéra, biträdande chef, Council, Paris
Sandi Hilal, konstnär, Al Madhafah/The Living Room, Boden
Maria Lind, chef för Tensta konsthall, Stockholm
Sarah Munro, chef för BALTIC Centre for Contemporary Art, Newcastle

Kostnad:
Konferensen är gratis, men en avgift för mat och dryck på 800 kr kommer att tas ut. I summan ingår två middagar, en lunch samt eftermiddagsfika och frukt.

Pre-konferensbesök till Kiruna 13/11
Innan konferensen, den 13/11, ordnas ett prekonferens-besök.
Läs mer om det och anmäl dig här.

Fler praktiska detaljer för Samtidskonstdagarna 2018 i Boden uppdateras på den här sidan.

Samtidskonstdagarna

Samtidskonstdagarna är en mötesplats för professionella inom samtidskonst-
organisationer i Sverige. De arrangeras i år för första gången av Statens konstråd som en del av det nya regeringsuppdraget om utvecklingen och spridningen av samtidskonst mot konstaktörer i Sverige. Samtidskonstdagarna 2018 arrangeras av Statens konstråd i samarbete med Havremagasinet länskonsthall och Konstfrämjandet.