Konferens: Konsten som byggsten – Om konsten att skapa attraktiva stads- och boendemiljöer

24 May, KL 10:00 - 16:00 Öppet arrangemang

Hur ska konsten ta plats i det nya offentliga rummet och vilken roll ska den spela i framtidens städer? Detta diskuteras under konferensen Konsten som byggsten i Kiruna i slutet av maj.

Välkommen till konferensen Konsten som byggsten – Om konsten att skapa attraktiva stads- och boendemiljöer

Under en hel dag berättar både beställare och utförare om processen att skapa platsspecifika verk som klarar av omgivande förutsättningar utan att bli mindre intressanta.
Konferensen äger rum på Scandic hotell Ferrum i Kiruna och vänder sig i första hand till politiker, tjänstemän, byggföretag, företagare och konstnärer som arbetar med miljöer där människor jobbar, lever och bor.

Under dagen berättar Åsa Mårtensson, projektchef för Kunskapsnav offentlig konst på Statens konstråd, om myndighetens nya uppdrag att samla kunskap om offentlig konst i på ett och samma ställe. Syftet är att detta kunskapsnav ska stötta kommuner i deras arbete med offentlig konst. Läs mer om Åsa Mårtenssons föreläsning i programbladet.

Plats: Scandic hotell Ferrum i Kiruna
Datum: 24/5 2018
Tid: 10–16.10
Kostnad: Konferensen kostar 500 kr. Avgiften inkluderar lunch och fika under dagen samt studiebesök. Deltagarna står själva för resa och boende.
Anmälan: Senast den 17/5 här.
Arrangörer: Resurscentrum för konst, Konstmuseet i Norr, Kiruna kommun, AF Kultur Media Öst Nord
Samarbetspartner: Länsstyrelsen

Program:
Öppna och ladda ner programmet

Öppna och läs mer om konferensen Konsten som byggsten här