Konferens: Hur gör vi det tillsammans – konsten att gestalta livsmiljö

03 maj - 04 maj Öppet arrangemang

Hur kan det offentliga samverka och hur kommer konsten in i processen? Hur kan livsmiljö gestaltas för att möta människors behov, både vad gäller stadsplanering, arkitektur och konst?

Välkommen till konferensen Hur gör vi det tillsammans – konsten att gestalta livsmiljö

Konferensen äger rum på Kungsbacka Teater och vänder sig i första hand till alla som på något sätt har del i beslut kring den offentliga miljön – tjänstepersoner, politiker, beslutsfattare med flera.

Henrik Orrje Administrativ chef på Statens konstråd kommer delvis att tala om Statens konstråds roll och ansvar för gestaltningsfrågor i samtalet Gestaltad livsmiljö – vad betyder det och vilka myndigheter gör vad? . 

Plats: Kungsbacka teater
Datum: 3–4 maj, 2018
Tid: 3 maj kl 12:30-16:30, 4 maj kl 08:30-12:00

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri.
Begränsat antal platser, endast föranmälan. Anmälan är bindande, deltagare som uteblir debiteras en avgift på 350 kr.

Tillval studieresa inklusive lunch kostar 300 kr. Tillval middag inklusive bordsvatten, kaffe och kaka kostar 300 kr. Båda tillvalen har begränsat antal platser.

Anmälan: Senast 24 april till konstihalland@hallandskonstmuseum.se Ange namn, organisation, kontaktuppgifter och specialkost. Obs! Meddela också om du vill vara med på studieresan och/eller middagen och ange i så fall faktureringsadress.

Arrangörer:
Region Halland, Kungsbacka, Varberg kommun, FBG, Halmstad, Kultur väst och Hallands konstmuseum.

Program
Öppna och ladda ner programmet.