Konferens: Gestaltad livsmiljö – Makt och möjlighet

03 september - 23:59 Öppet arrangemang

Välkommen till en inspirerande heldag om friktion och vision i samhällsbyggnad med konkreta nationella och internationella exempel.

När: 3 september 2020
Plats: ArkDes, Stockholm
Anmälan: Anmälan öppnar i april
Språk: svenska

Hur kan utformningen av våra livsmiljöer ske med hänsyn till historiska sammanhang och sociala värden? Under konferensen utforskar vi omställningskraften i arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Med helhetsperspektiv och samarbeten över yrkesgränser skapas nya arbetssätt och processer i hela landet.

Konferensen äger rum på ArkDes i Stockholm och vänder sig till tjänstepersoner på kommunal, regional och statlig nivå samt konsulter och privata byggaktörer. Med anledning av Coronavirus och sjukdomen Covid-19 kan mötet komma att genomföras digitalt.

Gestaltad livsmiljö – Makt och möjlighet arrangeras av Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ArkDes inom ramen för det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Politikområdet som går under namnet Gestaltad livsmiljö är ett delat uppdrag för myndigheterna Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet – med syfte att genom arkitektur, form, design, konst och kulturarv skapa förutsättningar för att olika instanser i samhället ska kunna bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.