Invigning: The Livingroom

01 September, KL 13:00 - 17:00 Öppet arrangemang

Välkommen till invigning av konstverket Al Madhafah/ The Living Room – ett verk av arkitekten Sandi Hilal i samarbete med Yasmeen Mahmoud och Ibrahim Muhammad Haj Abdullah.

När: Lördagen den 1 september kl. 13.00–17.00
Var: Gula huset, Iduns väg 6, Prästholmen

Med utgångspunkt i Bodens historia har arkitekten Sandi Hilal undersökt flyktingskapet. Hon frågar sig på vems villkor integration är tänkt att fungera och tittar på vardagsrummets symboliska och faktiska värde i den. Vardagsrummet ger möjligheten att vara värd, att bjuda in andra och att själv sätta agendan. Är det i vardagsrummet möjligheten finns att inte bara vara en gäst, utan även bjuda tillbaka, och på så sätt förändra ett samhälle?

De senaste två åren har Statens konstråd, Bodenbo, Havremagasinet och Försvarsmuseum Boden samarbetat med arkitekten Sandi Hilal och de nyinflyttade bodensarna Yasmeen Mahmoud och Ibrahim Muhammad Haj Abdullah i konstprojektet Al Madhafah/ The Living Room. Med gemensamma krafter har ett lokalt vardagsrum skapats, en plats där bjudning, fika och samtal blir konst och kunskapsutbyte. Den 1/9 invigs verket med fest, musik och dans.

Idén till verket fick Sandi Hilal under hennes researcharbete. Hon träffade Ibrahim Muhammad Haj Abdullah och Yasmeen Mahmoud, numera bosatta i Boden efter att ha flytt från sitt hemland Syrien. De bjöd regelbundet in gäster – en aktivitet som kräver ett vardagsrum, vilket Sandi Hilal insåg saknades för många nyanlända. Al Madhafah/ The Living Room i Gula huset på Prästholmen är ett konstverk, men också ett vardagsrum öppet för dem som vill vara värdar för nya möten.

– Under mitt första möte med flyktingarna i Boden kände jag att de riskerade att fastna i rollen som gäster, ett för evigt tillfälligt tillstånd. Konstverket är ett publikt vardagsrum mitt i en flyktingförläggning, och en alternativ allmän plats där flyktingar kan utöva sin rätt att agera värd. Utrymmet aktiveras av dem själva. Genom bjudningarna kan de bryta upp den dynamik som råder i relationen mellan en nyinflyttad och en ortsbo, säger Sandi Hilal.