Del av stencirkel i grus med text på. Texten lyder "Av oss För oss""

Şaneşîn av aghili/karlsson

Välkomna till invigning av verket Şaneşîn av konstnärsduon aghili/karlsson i Hässelby torsdag 20 februari.

Medverkande: Konstnärerna aghili/karlsson, representanter från Rådet av Enade Kreoler och inbjudna gäster som Mohamed Aghili, romanförfattare, skriver på persiska, Timimie Märak, poet, skriver på lulesamiska, Ellen Nyman, konstnär, skriver på svenska och Isi de Paula, poet, journalist och bosatt i Hässelby, skriver på portugisiska.
Vi bjuder på mullbär och varm dryck.

Verket Şaneşîn består av en stenring, murade bänkar och mullbärsbuskar. Där finns också en textbeklädd stolpe, med en solcell som driver en högtalare att dagligen spela Maya Angelous dikt Still I Rise. Under invigningen aktiveras verket genom att texter på olika språk bränns in i stolpen tillsammans med boende i området, representanter från Rådet av Enade Kreoler och inbjudna gäster.

När konstnärerna Nasim Aghili och Björn Karlsson inledde sitt arbete tillsammans med Rådet av Enade Kreoler i Hässelby var den centrala frågan vilka kroppar som tillåts lämna spår i stadsrummet. Vilka erfarenheter får ta plats? Idén att göra en amfiteater kom från Rådet av Enade Kreoler. Konstnärsduon arbetar ofta performativt och undersökande och har beskrivit sitt arbete som en jakt på alternativa verklighetspraktiker som ”skapar en annan logik än den rådande nyliberala, individualistiska, heterosexuella och koloniala som vi tar för naturlig och som ofrånkomlig.”

I Stockholmsförorterna Hässelby och Vällingby finns gott om offentlig konst som speglar en idé om ett 1950-tal befolkat av en förhållandevis homogen arbetarklass. Med amfiteatern Şaneşîn får också samtidens verklighet en representation. Şaneşîn ger den kreolska erfarenheten en egen arena. Erfarenheter som rymmer migration, flerspråkighet, antirasistisk kamp och ekonomisk orättvisa.

Verket är producerat i nära samarbete med Stockholm stad.