Invigning: COR/R/E/LATION i Sundsvall

16 October, KL 16:00 - 19:00 Öppet arrangemang

Välkommen till invigning av verket COR/R/E/LATION, en gestaltning för Lärarutbildningen på Mittuniversitetet, Åkanten i Sundsvall – en visuell framkallningsprocess sammanvävd med platsens historia.

Tid: 16/10 kl 16–19.
På plats finns Catrin Andersson, konstnär, Marianne Jonsson, curator/projektledare på Statens Konstråd, Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie på Sundsvalls museum, Eva Dannetun, prorektor på Mittuniversitetet, samt Peter Clemin, vd på SKIFU. Passa på att träffa konstnären Catrin Andersson och upplev hennes installation nere i den mäktiga källaren, där hon har arbetat med att ta fram utformningen av sin gestaltning.
Var: ”Ismagasinet”, Mittuniversitetet, Åkanten, Grönborgsgatan 23, Sundsvall.

COR/R/E/LATION, ett verk bestående av ljussatta bågar och ljusgenomsläppliga corian-paneler, är placerade längs sidorna på Magasinsbyggnaden på Ismagasinet, en byggnadsminnesmärkt byggnad placerad tätt intill Mittuniversitetets nya huvudentré.
Platsen har ett stort kulturhistoriskt värde och är idag ett spår – ett minne – av stadsstrukturen från slutet av 1800-talet, en viktig period i Sundsvalls samhällsutveckling. Under denna tid togs isblock från den närbelägna Sidsjön, tidigt på våren när sjön var täckt av is. Dessa transporterades sedan och förvarades i ismagasinet.

Catrin Andersson har för gestaltningen framställt en 10 meter lång platsspecifik teckning. Kol på papper skapar tillsammans med is och vatten från Sidsjön ett mönster som överförts till baksidan av de ljussatta Corian-panelerna.
Kolteckningens spår och tecken från is och vatten tänds upp när mörkret faller under de långa mörka årstiderna. Ljuset bryter igenom panelernas isstruktur likt en iskärna som borrats upp ur marken för ett vetenskapligt sammanhang och skapar en dialog över tid och rum. Platsen binder med sin historiska koppling samman dåtid, nutid och framtid, och den konstnärliga gestaltningen bidrar till och förstärker platsens identitet och blir en symbol för Mittuniversitetet Åkantens nya huvudentré.