På en gräsmatta är en stenlagd stig. På stigen finns en skulptur av två unga kvinnor som bär fram byster på fem kvinnor.

Invigning av Kom som du är! som hyllar demokratin och kvinnliga pionjärer

År 2021 vann Astrid Göransson uppdraget att skapa ett konstverk som uppmärksammar demokratins hundraårsjubileum. Kom som du är! är ett samtida monument som lyfter fram de fem första kvinnliga ledamöterna i Sveriges riksdag och kopplar samman dem med de som kommer efter. Platsen för konstverket är Riksplan, i Stockholm, och projektet är ett samarbete mellan Sveriges riksdag och Statens konstråd.

Invigningen är endast öppen för inbjudna gäster.
Allmänheten välkomnas efter kl 17.00.