Invigning av Eskilstuna tingsrätts konstnärliga gestaltning

I september 2020 togs det första spadtaget för om- och tillbyggnaden av det tidigare Myntverket i Eskilstuna. Nu är lokalerna klara och Tingsrätten har flyttat in. 

Sara Wallgrens verk Låt höra, låt se är en skulptural gestaltning för Eskilstuna tingsrätt, som konceptuellt och rumsligt binder ihop tingsrättens dagliga verksamhet och lokaler med byggnadens historia som myntverk. Fredagen 27 januari 2023 invigs verket av Statens konstråd tillsammans med Stenvalvet och inbjudna gäster.

Metallådra med form av ljudvågor – ett eko av röster

En metallådra rör sig genom byggnaden. För det mesta är den osynlig, inbäddad i väggar, tak eller golv, men på valda punkter tittar ådran fram ur arkitekturen och blir synlig. Metallådran representerar byggnadens historia som myntverk där metall tog formen av mynt av olika slag och karaktär. Den moderna samtida verksamheten i byggnaden representeras av att metallådran är formad som ljudvågor med ett eko av röster och ord som yttras i byggnaden idag. Inspelade ljud har omvandlats till ett spektrogram som tjänar som förlaga för ådrans utformning. I ljusgården tar metallådran form av en kon som talar om rätten att bli såväl hörd som sedd.

Läs om konstverket Låt höra, låt se