Informationsträff: forskningsutlysning Gestaltad livsmiljö

24 mars, KL 13:00 - 17:00 Öppet arrangemang

Välkommen till ett informationsmöte om forskningsutlysningen Gestaltad livsmiljö. Mötet hålls på ArkDes den 24 mars 2020 och bjuder på praktisk information och inspirerande exempel. Utlysningen är öppen 14 februari till 6 maj.

När: 24 mars 2020 kl 13:00-17:00 inklusive mingel
Var: ArkDes, Skeppsholmen, Stockholm
Anmälan: Via den här länken senast 19 mars
Begränsat antal platser. Programmet kommer att livesändas.
Språk: Engelska
Kostnadsfritt

Välkommen till en eftermiddag med samtal och information om allt du behöver veta inför att söka medel till ett fyraårigt forskningsprojekt inom konst och gestaltad livsmiljö. Du träffar potentiella samarbetspartner och får tillfälle till frågor och fördjupning. Informationsträffen pågår mellan kl 13 och kl 17 och innehåller också ett avslutande mingel.

Formas nya utlysning, i samverkan med Statens konstråd, ArkDes, Boverket och Riksantikvarieämbetet, välkomnar forskning som ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll då vi arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer.

Vad innebär en gestaltad livsmiljö? På vilket sätt kan konsten tillsammans med andra discipliner undersöka alternativa möjligheter till att definiera och forma våra livsrum?

Genom medel från Formas får konstnärer, arkitekter och forskare en möjlighet att mötas i ett gemensamt projekt. Här skapas möjlighet till ett fördjupat samtal där frågor aktiveras kring vad hållbarhet kan innebära idag och i framtiden.

Läs mer om utlysningen här