Panelsamtal: Gestaltad livsmiljö för alla – kulturministern samtalar i Almedalen

02 July, KL 09:00 - 09:45 Öppet arrangemang

Kulturminister Amanda Lind deltar i panelsamtalet Gestaltad livsmiljö för alla – hur blir det verklighet utanför storstäderna? Deltar gör även riksarkitekt Helena Bjarnegård och representanter från region, stat och konstnärshåll.

När: 2/7 kl 09:00-09:45
Var: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A Visby
Språk: Svenska

I den nya politiken för Gestaltad livsmiljö bidrar arkitektur, form, design och konst gemensamt till ett hållbart samhälle för alla. Men hur fungerar det i praktiken på en mindre ort? Vilka utmaningar finns det och hur hittar man enkla vägar att arbeta med offentlig konst, arkitektur och kulturarv?

Hur kan en kommun finna vägar att arbeta med offentlig konst bortom tillväxt? Hur ser möjligheterna ut ur konstnärers perspektiv? Samtalets fokus är gestaltning och offentlig konst på platser där förutsättningarna ser annorlunda ut än i storstäder som bygger mycket nytt, och där konst tillkommer genom 1%-regeln. Vilka utmaningar finns exempelvis på landsbygden eller en mindre ort för att möta hela området gestaltad livsmiljö? Hur uppnås bättre kvalitet i samarbeten mellan olika gestaltande professioner, och mellan kommun, region, stat och konstnärer? Hör panelen diskutera bland andra dessa frågor i förhållande till demokrati, samhällsutveckling och invånarinflytande. I samtalet lyfts konkreta exempel på gestaltad livsmiljö. Till exempel konstprojektet Tjärna ängar i Borlänge som gett kommunen glöd att arbeta vidare med konst, trots att den inte har någon budget för konstnärlig gestaltning.

Medverkande:
Amanda Lind, Kulturminister, Kulturdepartementet
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket
Signe Johannessen, konstnärlig ledare och konstnär, Art Lab Gnesta, Gnesta
Anneli Strömberg, verksamhetschef Bild & form, region Dalarna
Lena From, konstprojektchef, Statens konstråd
Johannes Hylander, moderator, New Republic

Om konstnären Signe Johannessen
Signe Johannessen är utbildad vid Kunsthögskolen i Oslo och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon gör skulpturer, videor, teckningar, installationer, offentliga gestaltningar och deltagarperformances. Hennes arbete lyfter fram våra gemensamma offentliga utrymmen som det demokratiska samhällets vardagsrum. Signe Johannessen och Erik Rören är grundare till Art Lab Gnesta, en självorganiserad experimentell praktik, konstplattform och organisation i Södermanland. Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle.

Offentlig konst i urval:
2019 Vattenmonumentet, Statens konstråd, Öland (Samarbete med Kultivator)
2019 Hagavågen, Göteborg (invigs juni 2019)
2017 Bältdjuret i Kjula, Eskilstuna, Sweden