Presentation: Hur skapar vi hållbara, jämlika och mindre segregerade gemensamma rum?

03 July, KL 11:00 - 11:45 Öppet arrangemang

Besök årets Almedalsvecka och lyssna när representanter från fyra myndigheter samtalar om möjligheter och samarbeten utifrån myndigheternas nya uppdrag och roller.

Hur skapar vi hållbara, jämlika och mindre segregerade gemensamma rum?

Hur ser det konkreta arbetet med gestaltad livsmiljö och konsten i våra offentliga rum ut? I Almedalen möts representanter från Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet och samtalar om möjligheter och samarbeten utifrån myndigheternas nya uppdrag och roller. Ett exempel på det som kommer att diskuteras är hur kommuner och andra aktörer kan få stöd i process och metod.

När: 3/7 2018
Var: Strandgatan 16A, Almedalen, Visby

Medverkande: Kieran Long, chefsintendent ArkDes, Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket, Lars Amréus, riksantikvarie och generaldirektör Riksantikvarieämbetet, Magdalena Malm, direktör Statens konstråd.
Moderator: Johannes Hylander med erfarenhet av strategiskt kommunikations- och utvecklingsarbete i gränslandet mellan näringsliv, kultur och samhällsinstitutioner.