Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson

Välkommen till Luleåvisningen av verket Television Without Frontiers av Andjeas Ejiksson. Inför visningen av verket bjuder vi in till ett panelsamtal med titeln Common grounds? – Europa på avstånd.

Program
Kl 13.00–14.00 Panelsamtal Common grounds? – Europa på avstånd
Kl 14.00–14.30 Paus med förfriskningar
Kl 14.30–16.00 Filmvisning Television Without Frontiers

Television Without Frontiers är ett ovanligt konstprojekt av konstnären Andjeas Ejiksson. Verket tar formen av ett dokumentärt performance i TV-format och har genomförts på uppdrag av Statens konstråd. Verket undersöker politiska föreställningar om Europa och den roll tv, och framför allt public service, har spelat för att skapa en gemensam plattform (common ground).

Inför visningen hålls ett panelsamtal med titeln Common grounds? – Europa på avståndTelevision Without Frontiers tar sin utgångspunkt i Eurikon, ett projekt som genomfördes 1982 som ett försök att utforska möjligheter och hinder för att skapa en public service-tjänst som skulle nå hela Europa och medelhavsområdet. Medan Eurikon siktade på att skapa en plattform för en transnationell offentlighet ställer Television Without Frontiers frågor om vad ett sådant projekt skulle betyda idag. Hur skulle det återspegla samtiden?

Med det i åtanke fokuserar samtalet innan visningen på offentligheten i skärningspunkten mellan det transnationella och det lokala. Eurikon genomfördes i en strävan att nå bortom ett nationellt avgränsat medielandskap, mot ett europeiskt sammanhang. Men den samtida mediala verkligheten är långt bort från den världsbilden. Hur ser en sådan offentlighet ut från dess geografiska utkanter? Och vad innebär en sådan offentlighet; både med tanke på politiska och teknologiska förutsättningar, i relation till medborgare och konsumenter, och olika typer av sociala och politiska formationer?

Medverkande: Andjeas Ejiksson, konstnär, författare och redaktör, Kerstin Wixe, pensionerad kulturjournalist som arbetade för Sveriges Radio i Luleå från 1970-talet fram till förra året med inriktning på litteratur, Po Tidholm, journalist och författare.
Moderator är Katarina Sahlin, journalist och medieproducent.